En helhedsorienteret indsats – bolig, behandling og beskæftigelse

Læs mere

STU og ressourceforløb

Læs mere

En del af fællesskabet

Læs mere

Samarbejde med socialt ansvarlige virksomheder

Læs mere

En anerkendende tilgang

Læs mere

Mange forskellige aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Mange forskellige aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

NYHED: Dåreskibets passage til gratis download

Tor Mikkelsen, Chef for Kvalitet og Udvikling i Granhøjen, har forfattet en bog om den sociale konstruktion af mennesker med psykiske problematikker i relationen mellem individ og institution i den danske socialpsykiatri.

Udgivelsen giver stemme til mennesker med psykiske problematikker og belyser deres perspektiv på tilværelsen i psykiatrien – et ofte svært tilgængeligt genstandsfelt, ikke mindst fordi mennesker med psykiske problematikker historisk set er blevet forstummet i mødet med samfundets menneskebehandlende institutioner.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

Ombudsmanden har sammen med DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, været på besøg på Granhøjen.
Nu har vi fået den positive rapport tilbage.

Tilsyn, kvalitet og tilfredshed

Meningsfuld beskæftigelse skaber en identitet

 

Læs mere 

Psykiatrisk behandling som en del af tilbuddet

Læs mere 

Granhøjens arbejde med CSR og bæredygtighed

 

Læs mere

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.