En helhedsorienteret indsats – bolig, behandling og beskæftigelse

Læs mere

STU og ressourceforløb

Læs mere

En del af fællesskabet

Læs mere

Samarbejde med socialt ansvarlige virksomheder

Læs mere

En anerkendende tilgang

Læs mere

Mange forskellige aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Mange forskellige aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Ombudsmandens tilsynsbesøg

Ombudsmanden har sammen med DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, været på besøg på Granhøjen.
Nu har vi fået den positive rapport tilbage.

Tilsyn, kvalitet og tilfredshed

Meningsfuld beskæftigelse skaber en identitet

 

Læs mere 

Psykiatrisk behandling som en del af tilbuddet

Læs mere 

Granhøjens arbejde med CSR og bæredygtighed

 

Læs mere