Kompetenceudvikling der både giver indsigt og udsyn

I Gran Recovery and Health har vi fokus på at skabe de bedst mulige rammer for et recovery-forløb for alle beboere, borgere og patienter. Det gør vi bl.a. ved at have løbende videndeling og kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Derfor blev der i maj og juni stillet skarpt på misbrugsbehandling – netop med fokus på at udvikle og styrke medarbejdernes viden om og tilgange til mennesker med dobbeltdiagnoser. 27 medarbejdere deltog i et tredagskursus med fokus på dobbeltdiagnoser og behandlingstilgange. 

Kurset var tilrettelagt med udgangspunkt i to af FN’s verdensmål, nemlig 3 (sundhed og trivsel) og 4 (kvalitetsuddannelse). Du kan læse mere om hvordan vi arbejder med FNs verdensmål her. Kurset blev udviklet af en intern arbejdsgruppe, der bl.a. lagde vægt på, at kurset både skulle udvide, men også bygge oven på den allerede eksisterende viden og praksis i Gran Recovery and Health. 

En af deltagerne på kurset fortæller her om sit udbytte: