Snapshots fra vores nye, store botilbud i St. Merløse

I slutningen af året fik vi overdraget nøglerne og brugsretten til Møllevangscenteret på Ørnevej i St. Merløse. Det er et tidligere plejecenter og ældreboliger, som nu får nye beboere under Granhøjen. Vi er godt i gang med at indrette det til at kunne huse beboere inden for det, der hedder §108-tilbud, og vi ser meget frem til på ny at skabe liv på Møllevang.

Ud over at blive bosted for op til 30 borgere kommer centeret også til at fungere som led i de beskæftigelses- og rehabiliteringsindsatser, Granhøjen tilbyder i samarbejde med REBOA, Rehabiliterings- og beskæftigelsescenter. Socialtilsynet har allerede været på besøg og godkendt Møllevang til brug som opholdssted.
Hvis du har adgang til sn.dk, kan du læse den artikel, de har lavet om vores snarlige indflytning, og ellers kan du her se nogle af vores egne billeder af, hvordan der kommer til at se ud. Vi glæder os rigtig meget!