Åbning af Granhus Kvindekrisecenter

Skrevet


Mere end halvdelen af de kvinder og børn, der udsættes for vold, bliver afvist af landets krisecentre på grund af pladsmangel. Åbningen af det nye Granhus Kvindekrisecenter i Nykøbing Sjælland gør, at flere kvinder og deres børn kan hjælpes.

Især er børn, der lever i familier med vold, i risiko for selv at ende i voldelige forhold. Kompetencerne i den tværfaglige medarbejdergruppe på Granhus Kvindekrisecenter gør, at det nye de også kan yde en forebyggende indsats for kvindernes børn, og at centret kan hjælpe både kvinderne og deres børn med at komme godt videre til et liv uden vold:

”For at støtte kvinderne i mestring af eget liv, vil vi også lægge vægt på at skabe en god overgang, når de fraflytter Granhus. I den forbindelse fokuserer vi på at etablere og udbygge et samarbejde med eksterne parter fx jobcenter, sagsbehandler, egen læge osv. med henblik på brobygning, så den enkelte kvinde får den bedst mulige støtte også på længere sigt,” fortæller socialrådgiver Anja Jacobsen.

Du kan læse mere om åbningen af Granhus Kvindekrisecenter her.