13. juli 2020

Ombudsmandens tilsynsbesøg på Granhøjen

Sammen med DIGNITY, Dansk Institut mod Tortur, har ombudsmanden tidligere i år været på besøg på Granhøjens botilbud Kollegiet Kingosvej. Vi har nu modtaget ombudsmandens rapport […]

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.