Beboerdeltagelse styrket med grafisk faciliterede husmøder

Det kan være svært at sætte rammer for arrangementer og faste ugentlige planer, som inkluderer alle beboere på et botilbud. For nogle kan det være svært ved at holde fokus til f.eks. et husmøde, fordi der er problemstillinger der buldrer i baghovedet, og for andre kan det være, at angsten presser sig på, når man vil byde ind med egne idéer og tanker. Der kan være meget på spil, og det er derfor ikke let at få alle med til alle aktiviteter. Og det er måske også okay, at ikke alle arrangementer og planer er for alle, men nogle gange kan ændrede rammer give flere tryghed og mod på at tage del.

I maj afholdt Gran Recovery and Healths interne uddannelsescenter, GRH Fokus, et kursus i grafisk facilitering, undervist af den ekstern underviser, Hanne V. Moltke. Billedet viser de undervisningsmaterialer, der blev brugt på dagen bl.a. bogen  Grafisk facilitering som Hanne er en af de fire forfattere bag.

De overvejelser har Svenja, der er teamkoordinator i et af Granhøjens botilbud, gået med i en periode. Hun oplever nemlig, at det er få – og altid de samme – beboere, der deltager ved husmøderne i deres botilbud, og at det primært er hende der taler på møderne. Husmøderne er en vigtig del af hverdagen på botilbuddene. Det er her, der bliver aftalt arrangementer og lagt fælles planer for beboerne, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt kan deltagere, så beboerne bliver inddraget i de beslutninger, der tages her. Svenja har derfor arbejdet med, hvordan hun kan forandre møderammerne, så de inviterer flere til at deltage og til at byde ind med deres tanker på mødet. Det skulle vise sig, at idéen til, hvordan hun kunne gribe møderne anderledes an, kom i en helt anden kontekst end i hverdagen på botilbuddet, nemlig på et kursus i grafisk facilitering.