En anerkendende tilgang

På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker er  andet og mere end deres problemer. I behandlingen på Granhøjen lægger vi derfor stor vægt på, at mødet mellem den enkelte beboer og personalet er ligeværdigt og anerkendende. Granhøjens personale er uddannet i den narrative og systemiske teori, metode og behandling, hvilket bidrager til den anerkendende tilgang, der er på Granhøjen.

Mange af Granhøjens beboere kommer med en problemfyldt fortid. Det er ofte de negative historier, der spiller en styrende og dominerende rolle i deres liv. Derfor er beboerne kommet til at identificere sig med deres problemer. Det betyder, at de har svært ved at agere ud fra andet end deres negative historie. Det kan udvikle sig til en spiral, hvor de er med til at fastholde sig selv i en problematisk selvfortælling.

I Granhøjens behandling arbejder vi derfor på at frigøre beboeren fra den negative historie. Arbejdet med den narrative metode gør, at personalet i deres tilgang til beboeren skaber en relation, hvori problemet bliver isoleret væk fra personen.

Det bliver således ikke beboeren selv, der er problemet, men en beboer der står med et problem. Problemerne eller lidelserne har indflydelse på deres liv, men de er ikke længere dominerende og styrende for deres liv. Derfor kan de fortælle mange andre livshistorier, og det kan blive muligt for beboeren at tage styringen tilbage over deres eget liv.

Du kan læse lidt mere om den narrative metode i dette lille uddrag fra Grete Mikkelsens bog “Omsorg gør det ikke alene”:

“Nye livshistorier

Hovedparten af vores beboere kommer fra en socialt belastet opvækst og har umiddelbart en dyster historie at fortælle. Ofte har mennesker med psykiske lidelser også en historie med en del huller eller perioder, der står hen i det dunkle – måske som følge af voldsom medicinering eller sygdom. Det har konsekvenser på mange planer, for fortællingen om os selv definerer os også som mennesker.

Det er gennem fortællinger, man skaber sin identitet og meningen med og orden i sit liv. Og man kan ikke danne meningsfulde relationer til andre uden at forstå, hvem man selv er. Som mennesker er vi vores historier. Historierne er vores identitet – en identitet som vores beboere har ondt i.

Derfor arbejder vi ud fra den narrative tilgang, som går ud på, at alle mennesker har en historie, der kan fortælles på flere måder. Man kan altså skrive sin historie om. Det handler naturligvis ikke om, at den enkelte skal udstyres med en urealistisk og lyserød fortælling om sin baggrund. Det handler om at udvide den enkeltes fortælling og fortælle historien på andre måder, som er mere positive og giver rum for forandring og fornyet håb.

For hvis man går rundt med en historie, der handler om, at man ikke duer til noget som helst, så er det godt at finde ud af, at alle mennesker har en mangfoldighed af historier med sig. Og at man kan vælge at lægge vægt på nogle af de fortællinger, der handler om, at man tværtimod både kan og vil noget. At man også har haft sejre og succeser til trods for al den modstand, man har mødt i sit liv hidtil.

Den narrative tilgang går på den måde hånd i hånd med det systemiske tankegang og støtter vores beboeres udvikling og evne til at danne relationer.”

Narrativ og systemisk metode

Granhøjens medarbejdere bliver uddannet i narrativ og systemisk metode i et fire-årigt forløb.

Kontakt os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301 © GranhøjenBehandlingDen narrative og systemiske tilgang

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.