Beskæftigelse rehabilitering sammenhæng i behandling

Sammenhæng i behandlingen

Granhøjens specialpsykiatriske behandling er bygget op omkring botilbuddene og Rehabiliterings- og aktivitetscentrets tilbud.

Det gør det muligt at skabe meningsfulde tilbud i forhold til sociale sammenhænge, aktivering, beskæftigelse og samværstilbuddene.

Vil du vide mere om Granhøjen og vores tilbud?

Specialpsykiatrisk behandling henviser til, at både bolig, beskæftigelse og den sundhedsrettede behandling har en samlet behandlende effekt. De enkelte indsatser kan ikke stå alene, hvis det skal gavne det enkelte menneske.

Man er ikke sin sygdom

Granhøjens behandling tager udgangspunkt i, at beboerne ikke er deres sygdom. Mange beboere er, når de ankommer til Granhøjen, låst fast i en identitet og dominerende negativ historie, der skyldes en problemfyldt fortid. Denne historie kan blive styrende for den enkeltes livsopfattelse, så han eller hun bliver fastlåst i et negativt mønster. Mange beboere ser derfor sig selv som mennesker, der ikke kan agere i hverdagen.

Identitet bliver skabt i samspil med andre. Det er denne tilgang, vi benytter på Granhøjen. Det er derfor medarbejdernes opgave at etablere samarbejde med beboerne, stille krav og hjælpe dem til at fungere i hverdagen som selvstændige voksne mennesker.

Billede af: Helhedsorienteret behandling på Granhøjen. ”Mennesker er sociale væsener og trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som fuldgyldige, ligeværdige medlemmer, og hvor de oplever, at de gør en forskel. Det er Granhøjens opgave at støtte op og skabe de sociale fællesskaber samt sørge for, at den enkelte oplever succeser og mening i tilværelsen.” Grete Mikkelsen - Forstander for Granhøjen.

Kontakt os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

 

© GranhøjenBehandlingHvad kan vi tilbyde?

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.