Individuelle behandlingsplaner

Individuelle behandlingsplaner

Når en borger indskrives på Granhøjen, laver vi altid en individuel behandlingsplan. Behandlingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde mellem borger, anbringende kommune og Granhøjen med udgangspunkt i handleplansmålene.

Beboeren får tildelt en kontaktperson og en teamleder, der sammen med terapeuter, psykiatere og socialrådgiver udformer behandlingsplanen.

Der holdes løbende behandlingskonferencer, hvor det er muligt for det pædagogiske personale at få hjælp og supervision i forhold til deres daglige arbejde med beboeren. Her indgår man på tværs fælles aftaler for det videre forløb og arbejde med beboeren. På behandlingskonferencerne samarbejder vi også med Skovhus Privathospital om den psykiatriske behandling.

Kontakt os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBehandlingIndividuelle behandlingsplaner