Beskæftigelse aktivering uddannelse rehabilitering

Individuelle behandlingsplaner

Når en borger indskrives på Granhøjen, laver vi altid en individuel behandlingsplan. Behandlingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde mellem borger, anbringende kommune og Granhøjen med udgangspunkt i handleplansmålene.

Beboeren får tildelt en kontaktperson og en teamleder, der sammen med terapeuter, psykiatere og intern socialrådgiver udformer behandlingsplanen.

Vil du vide mere om vores behandlingsplaner?

Behandlingskonferencer

Der holdes løbende behandlingskonferencer, hvor det er muligt for det pædagogiske personale at få hjælp og supervision i forhold til deres daglige arbejde med beboeren. Her indgår man på tværs fælles aftaler for det videre forløb og arbejde med beboeren. På behandlingskonferencerne samarbejder vi også med Skovhus Privathospital om den psykiatriske behandling.

Vil du vide mere?

Du kan altid komme i kontakt med en af vores medarbejdere, så du kan få svar på de spørgsmål, du måtte have. Kontakt os via: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

 

© GranhøjenBehandlingIndividuelle behandlingsplaner

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.