Tæt samarbejde med Skovhus Privathospital

Granhøjens botilbud har et tæt samarbejde med det psykiatriske hospital Skovhus Privathospital. Skovhus Privathospital er ligesom Granhøjens botilbud en del af koncernen Gran Recovery and Health, og det tætte samarbejde mellem psykiatri og botilbud giver helt unikke muligheder for behandlingen af beboerne.

Skovhus Privathospital er et psykiatrisk privathospital. Det har hovedafdeling i Nykøbing Sjælland, hvor der tilbydes dag- og døgnbehandling foruden ambulant udredning og behandling. Derudover har hospitalet ambulante klinikker i Lyngby og Aalborg.

Når en beboer bliver indskrevet på Granhøjen, indgår der en række sundhedsfaglige ydelser i opholdet, der bliver udført i samarbejde med Skovhus Privathospital. Herunder:

Ambulant psykiatrisk behandling

Kostvejledning

Dosering og håndtering af medicin

Screening og monitorering af somatiske sygdomme

Depotgivning

Tilsyn af medicinhåndtering i botilbuddene.

Herudover har beboerne i samarbejde med anbringende kommune også mulighed for indlæggelse på Skovhus Privathospital som en del af en rehabiliterende indsats.

Det tætte samarbejde mellem psykiatri og botilbud giver nogle helt særlige fordele for Granhøjens beboere. Det betyder blandt andet, at beboerne har mulighed for psykiatrisk behandling uden ventetid, ligesom det giver mulighed for, at psykiaterne kan tilse beboerne på deres botilbud og dermed i deres vante rammer, hvis de ikke er i stand til at møde op på hospitalet.

Dette giver også mulighed for at tæt samarbejde mellem psykiater og bostedspersonale, hvilket giver mulighed for en bedre og mere helhedsorienteret indsats. Alt sammen til gavn for beboerne.

Kom med indenfor på Skovhus Privathospital

Vil du vide mere om Skovhus Privathospital?

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.