Billede af Granhøjen Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse, beskæftigelse og aktivering

Uddannelse og beskæftigelse eller aktivering er en vigtig forudsætning for at skabe en ny identitet, der ikke er rodfæstet i beboerens lidelse eller problemfyldte fortid.

Målet er, at alle beboere på Granhøjen bliver tilknyttet beskæftigelse, aktivering eller uddannelse. Det kan være inden for butiksarbejde, caféarbejde, køkkendrift, landbrug, håndværk eller journalistik og videoproduktion.

Har du spørgsmål?

Beskæftigelse og behandling

Beskæftigelsen er på Granhøjen tænkt ind som en integreret del af behandlingen. Kontaktperson og botilbud samarbejder tæt med beskæftigelsen for at støtte beboerens udvikling.

Små succeser

Det er vigtigt, at uddannelse og beskæftigelse bidrager til, at beboerne oplever små succeser i hverdagen og får oplevelsen af at være betydningsfulde for andre mennesker. Det er med til at styrke identitetsdannelsen og deres mulighed for at adskille sig selv fra problemerne og fortælle nogle andre historier end den om problemerne. Derfor sætter vi på Granhøjen overskuelige delmål, der hele tiden justeres i takt med den enkeltes ressourcer og udvikling.

Beskæftigelse er en del af behandlingen

På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale forpligtende fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel. At have en hverdag med meningsfuld beskæftigelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser. Derfor har vi i mere end 30 år arbejdet med at skabe meningsfuld beskæftigelse for Granhøjens beboere.

Beskæftigelse og uddannelse er altid en del af et ophold på Granhøjen. Vi mener, at det er en forudsætning for, at vi kan samarbejde med beboerne om deres forskellige problematikker. Det er ganske enkelt en del af vores pædagogik og behandling.

Meningsfyldt arbejde

Struktur i hverdagen er noget, der betyder meget for mange mennesker. Det betyder, at man har noget at stå op til. At der er et sted, der afhænger af en, og hvor man betyder noget. Sådan har beboerne på Granhøjen det også. De mange beskæftigelsestilbud udgør for mange beboere præcis det, at de har noget at stå op til. Et meningsfyldt arbejde, ansvar og kolleger.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilket job eller hvilken beskæftigelse, som fylder hverdagen. Beskæftigelsen skal passe til den enkelte beboers behov og funktionsniveau, men skal være så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt.

Det skal betyde noget for arbejdspladsen, at beboeren møder på arbejde, og det betyder noget, at man sammen med sine kolleger yder en god service og et godt produkt. Det giver en helt anden følelse af anerkendelse, at man betyder noget, men også, at man er borger i samfundet og yder noget.

Det er vigtigt at have noget at stå op til

Alle mennesker har brug for mening i tilværelsen og for at opleve succes. På Granhøjen har vi den indstilling, at alle mennesker er noget andet og mere end deres problemer. Vi anerkender, at alle har brug for at være vigtige og værdifulde for andre mennesker. Det betyder, at vi anvender beskæftigelse og aktivering som en væsentlig del af behandlingen.

Beskæftigelsen giver rig mulighed for at opleve succes og være en del af et fællesskab og være betydningsfuld for andre. Det er utroligt vigtigt i forhold til at styrke sin identitet som at være mere og andet end sin lidelse.

Det betyder ikke, at problemerne forsvinder, men der dukker succeser og alternative historier op, som er med til at give den enkelte nye perspektiver på livet, og som er med til at frigive energi til at handle og tænke anderledes.

Til at starte med kan det være krævende at stå op om morgenen og eksempelvis have ansvaret for at tænde for varmen. De oplever samtidig en vigtig følelse af at være betydningsfulde, fordi det at tænde for varmen også har betydning for de andre i huset. Ved at skabe overskuelige delmål, der hele tiden justeres i takt med den enkeltes ressourcer og udvikling, skabes der små og meget betydningsfulde succeser. Det er derfor afgørende, at de sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge altid er tilpasset den enkeltes aktuelle udviklingstrin.

En ny identitet

Granhøjens pædagogiske tilgang er baseret på et narrativt og systemisk menneskesyn. Derfor ser Granhøjen det som afgørende at arbejde med at støtte mennesker til at skabe en ny identitet, der bygger på nye og foretrukne historier.

Det at kunne fortælle, hvor man arbejder er en af de historier. I stedet for at man opfatter sig selv som psykisk syg, misbruger eller arbejdsløs, så er det en del af ens identitet, at man arbejder i butik, på en frugtplantage, byggeri, passer dyr eller andre i jobs. Arbejdet er med til at bryde det negative selvbillede, og derfor kan der bygges flere positive historier op, når beboerne mærker anerkendelsen fra både chefen, kollegerne og kunderne i beskæftigelsen.

Vi anerkender, at også beboerne på Granhøjen er forskellige og har forskellige drømme og ønsker for fremtiden. Det skal vores beskæftigelse afspejle. Fælles for alle vores beskæftigelsestilbud er, at de skal give mening for beboeren. Med det store udbud af beskæftigelsestilbud kan vi til hver en tid skræddersy et forløb, der passer til den enkelte og løbende tilpasse beskæftigelsen til den udvikling, som beboeren gennemgår på Granhøjen og i beskæftigelsen.

Har du nogen spørgsmål? Kontakt os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBeskæftigelse – Uddannelse, beskæftigelse og aktivering

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.