En professionel indsats

Granhøjens afdeling REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter koordinerer en helhedsorienteret og professionel indsats omkring beskæftigelsen. Det er vigtigt, at beboere, der har en psykisk lidelse, sociale problematikker eller har nedsat funktionsevne, får en koordineret indsats, så de udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau.

Granhøjens afdeling REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter har tilbud bestående af beskæftigelse i forskellige socialt ansvarlige virksomheder, STU og ressourceforløb samt aktivitets- og samværstilbud.

Granhøjens beskæftigelsestilbud

REBOA tilbyder meningsfuld beskæftigelse

REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter er en afdeling under Granhøjen,
der arbejder for at skabe livsglæde og succesoplevelser
gennem meningsfuld beskæftigelse for socialt og psykisk udsatte borgere.

REBOA kan tilbyde mere end 11 forskellige tilbud samt STU og aktiviteter i ressourceforløb.
Vores beskæftigelsestilbud har forskellige sværhedsgrader, så borgerne kan begynde i deres beskæftigelse under rolige og uformelle rammer, og når de mestrer dette, kan de få nye udfordringer.

Beskæftigelsen bliver tilrettelagt individuelt og tages løbende op til eftersyn. Hvis borgerne har ressourcerne, stabiliteten og interesserne for det, kan REBOA også tilbyde ordinær uddannelse. På den måde ser vi nogle af vores borgere blive udskrevet med en færdiggjort uddannelse og med god mulighed for at klare sig selv samt fastholde en stabil hverdag.


Beskæftigelsen er en del af det helhedsorienterede behandlingsforløb
hvor der arbejdes ud fra følgende pædagogiske principper:

  • Borgeren i centrum
  • Medansvar
  • Gensidig tillid
  • Hvor samværet er bundet op på anerkendelse og ansvar i relationerne

Granhøjens beskæftigelsestilbud – Landbrug

Bæredygtighed står i centrum

Når beboerne på Twillingegården hver dag sørger for, at landbrugets kvæg har mad og drikke, tager de et ansvar. Ikke blot for at kvæget har det godt men også for, at miljø og natur har det godt. Kvæget på Twillingegården, der er et af Granhøjens botilbud og beskæftigelse, er drevet økologisk.

Granhøjen har gennem mange år haft stort fokus på, hvordan beboerne kan involveres i arbejdet med at tage hensyn til natur og miljø. Vi konkurrerer om at spare mest på strømmen, vi samler affald i naturen, sorterer vores affald, undgår madspild i køkkenet, og vores landbrug og frugtplantage arbejder økologisk og bæredygtigt. Alle steder hvor det er med til at give mening for den enkelte at passe på miljø og natur gøres dette.

Socialt og lokalt ansvar

Beskæftigelsen er ingen undtagelse, når det gælder arbejdet med bæredygtighed. I alle vores beskæftigelsestilbud arbejder vi med økologi, affaldssortering, energibesparelser, miljøhensyn og genbrug. Granhøjen skal som virksomhed og botilbud afspejle det samfund, vi er er en del af. Og i dag er aspekter som miljø- og naturbeskyttelse, sundhed og socialt og lokalt ansvar en naturlig del af samfundet, virksomhedsdriften og både privat- og arbejdslivet.

Et af Granhøjens pædagogiske principper er ligeværd, og bygger på ideen om, at beboeren skal være en del af samfundet. Derfor skal de også tage del i ansvaret for vores fælles udfordringer. Hvis samfundsansvar kun er noget, de ressourcestærke skal gå op i, så fjerner vi de udsatte borgere endnu mere fra at være en del af samfundet og tage ansvar.  Derfor har vi på mange måder implementeret vores arbejde med at mindske belastningen af miljø og klima i både botilbuddenes dagligdag og den daglige beskæftigelse.

Er du interesseret i at læse mere om Granhøjens arbejde med bæredygtighed og CSR, kan du se mere her på hjemmesiden eller læse vores magasin ”For en bæredygtig fremtid”.

Upcycling handler om mere end genbrug

Gamle brædder bliver til en ny hylde, flyttetæpper bliver til et bålslag og plastikaffald en ny lampe. For REBOA er upcycling blevet en vigtig del af det daglige arbejde og er med til at skabe beskæftigelse for Granhøjens beboere.

Kort fortalt så giver upcycling værdi til gammelt skrald. Det handler om at tilføje ny værdi til en ting, man ellers normalt ville betegne som affald, for eksempel ved at genopfinde det som et nyt produkt eller en del af et nyt produkt. Det giver god beskæftigelse på mange niveauer. Der er ideudvikling, indsamlingen af affaldet, håndteringen, forarbejdning til nye funktioner og ting og endelig salg af de færdige produkter. Alt sammen beskæftigelse der giver god mening for den enkelte og for samfundet.

Kontakt os her:

kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBeskæftigelseRehabiliterings- og aktivitetscenter

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.