Hotel Du Vest beskæftigelse aktivering

Hotel du Vest

I Nykøbing Sjælland ligger Hotel du Vest, der foruden en hyggelig café tilbyder overnatning på hotellets værelser. Her er der rig mulighed for at erfare, hvordan man driver en café- og hotelvirksomhed. Hotel du Vest er en socialt ansvarlig virksomhed.

Beskæftigelse

 • Vareindkøb
 • Lagerstyring
 • Ekspedition af café- og hotelkunder
 • Vedligeholdelse og rengøring af cafearealer, hotelværelser og gårdhaver m.m.
 • Madlavning
 • Opvask samt afrydning
 • Produktion af Hotel du Vests egne produkter

Tjørneparkens produktionskøkken

Tjørneparkens produktionskøkken laver udover et måltid varm mad også madpakker til medarbejdere og beboere i beskæftigelsen fem dage om ugen.  Her bliver det meget tydeligt, at de mange tilberedningsopgaver skaber værdi for de andre beboere.

Beskæftigelse

 • Vareindkøb
 • Lagerstyring
 • Ekspedition af cafékunder
 • Vedligeholdelse og rengøring af køkkenområder
 • Madlavning til interne og eksterne kunder
 • Opvask samt afrydning af caféområder
 • Madlavning, opvask og afrydning af caféområder.

Ring og hør mere om beskæftigelse på Granhøjen på 59932301. Du er også meget velkommen til at aftale et besøg.

© GranhøjenBeskæftigelseGranhøjens beskæftigelsestilbud – Café og køkken

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.