Fokus på at have håb og mål for fremtiden

Aktivitets- og samværstilbuddene er målrettet beboere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problematikker.

I Rehabiliterings- og aktivitetscenteret er der fokus på at have håb og mål for fremtiden, uanset hvilket funktionsniveau og hvilke kompetencer den enkelte har.

Har du spørgsmål?

Aktivitets- og samværstilbuddene fokuserer altid på, at beboeren er i gang med en udvikling, således det er muligt at opretholde eller forbedre personlige færdigheder.

En af grundstenene i Rehabiliterings- og aktivitetscenterets tilbud er, at det er vigtigt at blive stimuleret. Derfor bliver tilbuddene altid skræddersyet til den enkeltes behov.

Nedenfor er nævnt nogle af de aktiviteter, som er en del af Granhøjens aktivitets- og samværstilbud:

  • Musikterapi og sanseintegration
  • Musikundervisning
  • Kost og motion
  • Kreativt værksted (KREA)
  • Skoleundervisning fra 1. klasse til 9. klasse
  • Kunst og hobby
  • Rideundervisning og læren om heste
  • Motorikundervisning.

Læs mere i disse artikler fra Livet på Granhøjens side:

På arbejde med Koglen (Granhøjens beboermagasin)

Vi er sammen om musikken: En helt særlig form for fællesskab

Kontakt os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBeskæftigelseAktivitets- og samværstilbud

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.