Socialøkonomiske virksomheder

Et meningsfuldt arbejde

Granhøjen samarbejder med socialøkonomiske virksomheder som Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Derfor kan Granhøjen tilbyde en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder, som er skræddersyet til den enkelte. Beskæftigelsen er tilpasset, så der altid er fokus på udvikling og at opnå de små succeser i hverdagen.

De socialøkonomiske virksomheder fungerer på markedsvilkår som en helt almindelig virksomhed, og målet er, at beskæftigelsen minder om en hverdag som på en hvilken som helst anden arbejdsplads i Danmark. I takt med at beboerne udvikler sig, vil de langsomt få flere udfordringer og mere ansvar og derved vokse personligt og fagligt.

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Socialøkonomisk virksomhed – en ualmindelig virksomhed
Socialøkonomiske virksomheder opnår stadig større anerkendelse for deres innovative bud på koblingen mellem erhvervsdrift og velfærdsopgaver.

Det skyldes at socialøkonomiske virksomheder skaber beskæftigelse og aktivering, som Nygårdens Gårdbutik, der er målrettet til bl.a. mennesker med psykiske lidelser, kombineret med, at virksomheden drives på almindelige markedsvilkår. Det betyder således, at socialøkonomiske virksomheder er i stand til at koble erhvervsdriften med samfundsmæssige udfordringer. Det er unikt, fordi det giver mennesker med psykiske lidelser mulighed for at blive opkvalificeret og hjulpet til at få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.

Mennesker med psykiske lidelser indgår som en del af medarbejderstaben, hvor opgaver langsomt vokser i takt med den enkeltes udvikling og kompetencer. Således bliver den enkelte hele tiden udfordret på sit individuelle funktionsniveau og bedres både psykisk og socialt. Og det er særligt denne vinkel som er unik, fordi socialøkonomiske virksomheder kan skabe disse særlige rammer, kombineret med at virksomhedens kunder også skal serviceres og altid kan føle sig velkommen.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv, med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.

  • De har et socialt, sundheds- og eller miljømæssigt formål
  • De har salg af ydelser og/eller produkter
  • Det eventuelle overskud i virksomheden, geninvesteres
  • De er organisatorisk uafhængige af den offentlige sektor
  • De har CVR-nr.

Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik er kendetegnet ved at have et socialt formål, idet virksomhederne er baseret på at skabe arbejdspladser for socialt og psykisk udsatte mennesker. De to socialøkonomiske virksomheder samarbejder med Granhøjen, som omfatter botilbud med behandling og beskæftigelse.

Mød Helle, som er beboer på Granhøjen og til daglig arbejder på Hotel du Vest. Læs Helles historie i Grete Mikkelsens bog “Omsorg gør det ikke alene” her.

Billede af Granhøjen socialøkonomisk virksomhed nygården beskæftigelse Du kan også kontakte os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBeskæftigelseSocialøkonomiske virksomheder