billede5

Et meningsfuldt arbejde

Granhøjen samarbejder med socialt ansvarlige virksomheder som Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest.

Derfor kan Granhøjen tilbyde en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder, som er skræddersyet til den enkelte.

Beskæftigelsen er tilpasset, så der altid er fokus på udvikling og at opnå de små succeser i hverdagen.

Vil du vide mere om beskæftigelse på Granhøjen?

Hvad er en socialt ansvarlig virksomhed?

De socialt ansvarlige virksomheder fungerer på markedsvilkår, som en helt almindelig virksomhed, og målet er, at beskæftigelsen minder om en hverdag som på en hvilken som helst anden arbejdsplads i Danmark.

Socialt ansvarlige virksomheder opnår stadig større anerkendelse for deres innovative bud på koblingen mellem erhvervsdrift og velfærdsopgaver.

Det skyldes, at de skaber beskæftigelse og aktivering, som Nygårdens Gårdbutik, der er målrettet til bl.a. mennesker med psykiske lidelser, kombineret med, at virksomheden drives på almindelige markedsvilkår. Det betyder således, at virksomhederne er i stand til at koble erhvervsdriften med samfundsmæssige udfordringer. Det er unikt, fordi det giver mennesker med psykiske lidelser mulighed for at blive opkvalificeret og hjulpet til at få fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.

Mennesker med psykiske lidelser indgår som en del af medarbejderstaben, hvor opgaver langsomt vokser i takt med den enkeltes udvikling og kompetencer. Således bliver den enkelte hele tiden udfordret på sit individuelle funktionsniveau og bedres både psykisk og socialt. Det er særligt denne vinkel som er unik, fordi socialt ansvarlige virksomheder kan skabe disse særlige rammer, kombineret med at virksomhedens kunder også skal serviceres og altid kan føle sig velkommen.

Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik er kendetegnet ved at have et socialt formål, idet virksomhederne er baseret på at skabe arbejdspladser for socialt og psykisk udsatte mennesker. De to socialt ansvarlige virksomheder samarbejder med Granhøjen, som omfatter botilbud med behandling og beskæftigelse.

Granhøjen socialøkonomisk virksomhed nygården beskæftigelse

Du kan også kontakte os her: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBeskæftigelseSocialt ansvarlige virksomheder

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.