Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse

Individuelt tilrettelagt STU og ressourceforløb ser vi som en god start for beboeren til tage styringen og ansvaret tilbage for eget liv.

STU Uddannelse og ressourceforløb hører på Granhøjen under samarbejdspartner Rehabiliterings- og aktivitetscenteret. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) løber over en 3-årig periode og bliver tilpasset den enkeltes funktionsevne, ønsker og interesser.

Vil du vide mere om STU og ressourceforløb?

Det individuelle forløb sammensættes i en uddannelsesplan og indeholder:

  • En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling
  • En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser, evner og færdigheder
  • Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet

STU Uddannelse

Mød Louise, som har taget en STU og været i praktik som butiksmedarbejder, mens hun har boet på Granhøjen. Hun siger blandt andet om sin STU:

”Jeg havde det så skidt, at jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Jeg vidste ikke, hvad STU var, men da jeg hørte lidt mere om det, syntes jeg, at det lød spændende. Og jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg tog uddannelsen,” siger Louise.

De sidste tre år har hverdagen stået på skole og arbejde i Nygårdens Gårdbutik. Og lige præcis den kombination fik stor betydning for Louise.

”Jeg har brugt Nygården som et fristed. Her var der noget, jeg kendte, og nogle mennesker jeg gerne vil være sammen med til hverdag. Det gav mig rigtig meget. Ikke mindst den store støtte jeg har fået fra Anette. Hende er jeg kommer rigtig tæt på,” fortæller Louise, som syntes, det var hårdt at skulle sidde på skolebænken igen.”

Louise afsluttede sin STU Uddannelse med et 12-tal, det kan du læse om her på Livet på Granhøjen.

STU uddannelse ressourceforløb ungdomsuddannelse

Ressourceforløb

Ressourceforløbet er individuelt målrettet beboere, der har komplekse problemer udover ledighed. Granhøjen tilbyder ressourceforløb igennem REBOA Rehabiliterings- og Aktivitetscenter, der indeholder både beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud med fokus på at hjælpe beboeren i arbejde eller uddannelse.

Kontakt os her for mere information: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© GranhøjenBeskæftigelse – STU og ressourceforløb

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.