HELHEDSORIENTERET

SPECIALPSYKIATRISK BEHANDLING

På Granhøjen arbejder vi helhedsorienteret. Det betyder, at et ophold altid vil indeholde både beskæftigelse og behandling. Granhøjen har mange års erfaring i at koordinere indsatsen omkring den enkelte beboer ved at skræddersy tilbud, som altid tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og med fokus på recovery.

Specialpsykiatrisk behandling henviser til, at både bolig, beskæftigelse og den sundhedsrettede behandling har en samlet behandlende effekt. De enkelte indsatser kan ikke stå alene, hvis det skal gavne det enkelte menneske.

Derfor samarbejder Granhøjen med forskellige aktører inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for beboeren. I samarbejdet mellem behandling, botilbud og beskæftigelse bliver det muligt at sætte ind med rettidig og relevant støtte og udfordring i forhold til den individuelt udarbejdede behandlingsplan.

Behandlingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde mellem beboer, anbringende kommune og Granhøjen med udgangspunkt i handleplansmålene. Beboeren får tildelt en kontaktperson, der sammen med terapeuter, psykiatere og intern sagsbehandler udformer behandlingsplanen.

Der holdes løbende behandlingskonferencer, hvor det er muligt for det pædagogiske personale at få hjælp og supervision i forhold til deres daglige arbejde med beboeren. Her indgår man på tværs fælles aftaler for det videre forløb og behandling for beboeren. På behandlingskonferencerne samarbejder vi også med Skovhus Privathospital om den psykiatriske behandling.

Tilgangen til Granhøjens behandling tager afsæt i det systemiske og narrative. Det betyder, at vi altid arbejder ud fra den forståelse, at beboerne ikke er deres sygdom, men at alle mennesker er andet og mere end deres problemer. I behandlingen på Granhøjen lægger vi derfor stor vægt på, at mødet mellem den enkelte beboer og personalet er ligeværdigt og anerkendende. Granhøjens personale er uddannet i den narrative og systemiske teori, metode og behandling, hvilket bidrager til den anerkendende tilgang, vi har på Granhøjen.

Læs mere om den systemiske og den narrative tilgang her.

 

 

© Granhøjen – BorgerBehandling