PÅRØRENDE

Granhøjen har stort fokus på kommunikationen og samarbejdet i behandlingen af beboerne, og det er vigtigt for os at have en god og gensidig dialog om det at være beboer på Granhøjen. Alle beboere har tilknyttet en kontaktperson. Du kan som pårørende altid tale med kontaktpersonen om det, der ligger dig på sinde.

Derudover udfører vi hvert år både en beboertilfredshedsundersøgelse og en pårørendetilfredshedsundersøgelse, hvor beboerne og de pårørende har mulighed for at give deres mening til kende og hjælpe os med at blive endnu bedre. Besvarelserne er unikke og uvurderlig viden for os i vores samarbejde med dig og i behandlingen af din pårørende på Granhøjen.

Tilfredshedsundersøgelserne er kvantitative anonyme spørgeskemaundersøgelser, som uddeles omkring den årlige julefrokost i botilbuddene, hvor beboernes pårørende og netværk også inviteres. (Bemærk dog, at pårørendetilfredshedsundersøgelsen i 2020 pga. COVID-19-omstændighederne blev gennemført over telefon.)

Granhøjens pårørendetilfredshedsundersøgelse  – Sidste pårørendetilfredshedsundersøgelse blev udført i slutningen af 2020, hvor 88% af de pårørende tilkendegav tilfredshed med beboerens ophold på Granhøjen.

Granhøjens beboertilfredshedsundersøgelse  – Sidste beboertilfredshedsundersøgelse blev udført i slutningen af 2020, hvor 89% af de beboerne svarede, at de var tilfredse eller meget tilfredse med deres ophold på Granhøjen.

 

Arrangementer for pårørende

Pårørendedag ligger altid den tredje søndag i marts. Datoen for næste pårørendedag er altså d. 21.3.2021. Du kan finde programmet her på siden, når vi nærmer os datoen – og så krydser vi fingre for, at coronasituationen tillader os at mødes!

Pinsebasar (åbent arrangement på Nygården) ligger i pinsens lørdag og søndag. Datoen for den næste pinsebasar er altså 22.-23. maj 2021. Der vil komme flere informationer, når datoen nærmer sig.

Julehygge i botilbuddene ligger den tredje weekend i november hvert år. Det bliver den 20.-21. november i 2021.

Der er oftest flere arrangementer i løbet af året på de enkelte botilbud– spørg den tilknyttede teamleder.

 

© Granhøjen – Borger – Pårørende