Hvad er et botilbud?

Et botilbud er et tilbud til voksne, der har en problematik eller lidelse, der gør, at de ikke kan klare sig uden støtte og hjælp til daglige funktioner.

Granhøjen tilbyder både længerevarende (§ 108), midlertidige (§ 107) samt selvstændige boliger (§ 85) til voksne, som ønsker at bo alene og ikke behøver døgnstøtte, men som har en lidelse, der gør, at de ikke kan klare sig uden støtte.

Se vores botilbud ved at klikke på billederne herunder eller kontakt os her.

Botilbud på Sjælland

Granhøjens botilbud er geografisk placeret i Odsherred, Holbæk og Sorø, og varierer i størrelse og omfatter både ejendomme i byen og landejendomme smukt beliggende med jord og dyrehold. Vi lægger stor vægt på, at alle boliger er pæne og velholdte med gode møbler og kunst på væggene.

Botilbud som en del af behandlingen

Boligen udgør derfor på Granhøjen en vigtig del af behandlingen og det terapeutiske arbejde. Vi vægter højt, at alle beboere på Granhøjen oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, socialt samvær, et tilhørsforhold og stolthed.

Boligen er vigtig for at føle sig hjemme og skabe sin egen identitet. Botilbuddet udgør derfor en vigtig del af behandlingen og det terapeutiske arbejde på Granhøjen.

Vi arbejder hver eneste dag på at tilbyde personer med psykiske lidelser det bedst mulige, specialiserede behandlingstilbud, hvor omdrejningspunktet er fællesskab og tro og håb for fremtiden.

Vores botilbud – Et trygt hjem

På alle vores botilbud, både paragraf 107 og paragraf 108, er det social- eller sundhedsfagligt uddannet personale, terapeuter og psykologer, der står for den individuelle behandling af den enkelte borger.
Vi tilbyder systemisk og narrativ terapi, samt supplerende beskæftigelses- og samværstilbud.

Vi har et akut kriseberedskab hele døgnet – hele året. I akutte situationer har vi desuden mulighed for hurtig justering af medicin som del af vores samarbejde med Skovhus Privathospital.

© GranhøjenBotilbudBotilbud på Granhøjen

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.