Granhøjen botilbud bolig beskæftigelse og behandling

Midlertidige botilbud

Paragraf 107 botilbud er et midlertidigt botilbud målrettet personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Boligen, og det at føle sig hjemme, er vigtig for, at man kan skabe sin egen identitet. Boligen udgør derfor en stor og vigtig del af det terapeutiske arbejde på Granhøjen i form af midlertidige botilbud.

Der bliver lagt stor vægt på, at alle beboere på Granhøjen oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, socialt samvær, et tilhørsforhold og stolthed.

Har du spørgsmål?

Midlertidige botilbud (§ 107) og behandlingsforløbet

Boligen er kun en del af behandlingsforløbet – du kan læse mere om behandlingen, og det samarbejde Granhøjen har med Skovhus Privathospital om beboernes psykiatriske behandling.

Når man er indskrevet på Granhøjen vil der også altså være et forløb med enten STU, uddannelse, aktivering eller beskæftigelse, da det giver adgang til succesoplevelser og til nye erfaringer.

Granhøjens botilbud er geografisk placeret i Odsherred, Holbæk og Sorø, og varierer i størrelse og omfatter både ejendomme i byen og landejendomme smukt beliggende med jord og dyrehold. Der bliver lagt stor vægt på, at alle boliger er pæne og velholdte med gode møbler og kunst på væggene.

Granhøjen tilbyder ikke kun Paragraf 107 botilbud, men også længerevarende botilbud samt selvstændige boliger til voksne, der ønsker at bo alene, men har en lidelse, der gør, at de ikke kan klare sig uden støtte.

Granhøjens paragraf 107 botilbud

Du kan læse mere om hvert enkelt paragraf 107 botilbud ved at trykke dig videre:

Dalhøjgård

Lumsås på Sjælland

Det gamle kogeri

Nykøbing Sj.

Egebjergvej

Nykøbing Sj.

Rørmosegård

Nykøbing Sj.

Skovgården

Klint udenfor Nykøbing Sj.

Twillingegården

Kelstrup lige uden for Vig by

Vesterbro

Nykøbing Sj.

Kollegiet Kingosvej

Nykøbing Sj.

Granhøjens Skæve Boliger

Primært i Odsherred

Et ophold på et af botilbuddene under Granhøjen består af følgende:  

Opholdssted for voksne paragraf 108 tjørneparken

Hvad er et paragraf 107 botilbud jf. Serviceloven?

Botilbud under § 107 i Serviceloven er midlertidige og målrettet personer med nedsat funktionsevne, enten fysisk, psykisk og/eller socialt.

For at kunne bo på et § 107 botilbud under Granhøjen, skal man være visiteret af sin kommune. Ved en sådan visitation er udgangspunktet og forventningen, at borgerens behov for behandling og støtte, vil ændre sig som resultat af behandlingen på botilbuddet.

Der er ikke en bestemt tidsmæssig grænse for ophold i § 107 botilbud.

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

© GranhøjenBotilbud – Botilbud jf. SEL § 107

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.