Granhøjens Skæve Boliger SEL § 107 og § 108

paragraf 107 108 skæve boliger selvstændig bolig

Granhøjens Skæve Boliger

Granhøjens Skæve Boliger er en række selvstændige boliger, hvor man samles i fælleslokalerne på Tjørneparken.

Her kan man samles til fællesspisning og andre hyggelige begivenheder som f.eks. julefrokost med de pårørende. Det kan du læse en artikel om her.

Botilbud

Granhøjens Skæve Boliger består af 33 individuelle boliger. Her kan man f.eks. bo, hvis man er i gang med at blive indsluset til et botilbud eller udsluset fra et botilbud. Det kan også være her man bor, hvis man har nogle problematikker, som gør, at man ikke kan bo tæt sammen med andre f.eks. som man gør i et botilbud.

Der er fysiske kontorfaciliteter i Nr. Asmindrup. Her finder man også Granhøjens skæve boligers fælleslokaler, hvor der løbende vil være fællesspisning.

I hverdagen er der fokus på at passe sin beskæftigelse og på det sociale, f.eks. svømning, fodbold, gåture, ferieture og fællesspisning med de andre fra Granhøjens skæve boliger og fra de andre botilbud på Granhøjen.

Omgivelser

Granhøjens Skæve Boliger består af 33 individuelle boliger, som ligger spredt over et større fysisk område primært i Odsherred. Her findes både huse og lejligheder i by og på landet.

Målgruppe

For information om målgruppen til Granhøjens skæve boliger, kan du besøge Tilbudsportalen her

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om tilbuddet, og om der er ledige pladser.

Et ophold på et af botilbuddene under Granhøjen består af følgende:  

Granhøjen botilbud bolig beskæftigelse og behandling

Ved spørgsmål kan du kontakte os her:

kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

© Granhøjen – Botilbud – Botilbud jf. SEL § 107 – Botilbud jf. SEL § 108 – De skæve boliger § 107 og § 108