Om Granhøjens botilbud

Granhøjens vigtigste opgave er at tilbyde mennesker med psykiske lidelser det bedst mulige, specialiserede behandlingstilbud. Vi tilbyder både midlertidige (§ 107) og længerevarende (§ 108) botilbud, som er geografisk placeret i Odsherred, Holbæk og Sorø kommune. Det pædagogiske fundament er det samme overalt – den systemiske og den narrative tilgang med fokus på fællesskab, ansvar og anerkendelse.

Bolig, beskæftigelse og behandling i ét

Boligen, og det at kunne føle sig hjemme, er en vigtig forudsætning for tryghed. Tryghed er nødvendigt for, at mennesker kan udvikle sig. Botilbuddet er derfor en vigtig del af behandlingen og det terapeutiske arbejde på Granhøjen. For os er det vigtigt, at alle beboere på Granhøjen oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, socialt samvær, et tilhørsforhold og stolthed.

Beskæftigelse er på Granhøjen en helt integreret del af behandlingen – netop med udgangspunkt i tankerne om fællesskab, anerkendelse, ligeværd og meningsfuldhed. Når du har noget at stå op til, og der er nogen, der regner med dig i en kontekst, er det med til at udvikle din identitet. Du bliver vigtig, og du bliver noget andet end din sygdom eller afhængighed. Målet er, at du bliver i stand til at tage ansvar for dit eget liv og begynde at leve dit foretrukne liv eller din foretrukne fortælling. Derfor samarbejder Granhøjen med Løvdalen, som har en bred vifte af sociale tilbud inden for beskyttet beskæftigelse (SEL § 103), aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) og aktivering (LAB § 91).

Gran Recovery and Health er her for at lave bedre psykiatri. Bedre i dag end i går. Bedre i morgen end i dag. Hver eneste dag arbejder vi for, at de mennesker, vi arbejder sammen med, har det lidt bedre; bliver lidt bedre til at tage ansvar i eget liv; får en lidt bedre psykiatrisk behandling.

FRA GRAN RECOVERY AND HEALTHS KERNEFORTÆLLING

Så når vi siger behandling, mener vi sådan set ikke særligt eller kun den medicinske. Vi har et fast samarbejde med vores søstervirksomhed, Skovhus Privathospital, som gør det muligt at få den psykiatriske hjælp, der er behov for, så snart der er behov for den.

Men behandlingen er også det hele tilbud:

 • Omgivelser, de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, vi befinder os i;
 • hjemmet, de trygge, fysiske rammer og personlige udgangspunkt;
 • beskæftigelsen, den mening og identitet, der kommer med at være en vigtig del af et fællesskab,
 • og selve det levede liv og bevidstheden om de systemer og de narrativer, vi er en del af og fortæller om os selv.

Et ophold på et af Granhøjens botilbud består af

 • Bostøtte og behandling, som er tilpasset den enkelte beboers individuelle behov – herunder særlige, individuelle tilbud, som sammensættes efter behov
 • Rehabiliterende tilgange og individuel terapi af pædagogisk uddannet personale, terapeuter og psykologer
 • Bred vifte af beskæftigelsestilbud eller samværstilbud i samarbejde med Løvdalen
 • Mulighed for rehabiliteringsforløb eller ambulant behandling på psykiatrisk afdeling på Skovhus Privathospital, som Granhøjen har et tæt samarbejde med
 • Herunder også mulighed for hurtig justering af medicin
 • Akut kriseberedskab døgnet rundt alle årets dage.

Et ophold på et af Granhøjens botilbud består af

 • Bostøtte og behandling, som er tilpasset den enkelte beboers individuelle behov – herunder særlige, individuelle tilbud, som sammensættes efter behov
 • Rehabiliterende tilgange og individuel terapi af pædagogisk uddannet personale, terapeuter og psykologer
 • Bred vifte af beskæftigelsestilbud eller samværstilbud i samarbejde med Løvdalen
 • Mulighed for rehabiliteringsforløb eller ambulant behandling på psykiatrisk afdeling på Skovhus Privathospital, som Granhøjen har et tæt samarbejde med
 • Herunder også mulighed for hurtig justering af medicin
 • Akut kriseberedskab døgnet rundt alle årets dage.

Det er hverdagen, der virker – den narrative og den systemiske tilgang

På Granhøjen siger vi, at det er hverdagen, der virker. Det kan lyde banalt, men det er hverken let eller simpelt. At det er hverdagen, der virker, betyder, at det at arbejde med en social eller psykiatrisk problematik, er noget der involverer det hele menneske. Hele menneskets liv – og altså hverdagen, hvor livet bliver levet. Det er ikke noget, vi kan arbejde med i et vakuum eller rent teoretisk. Det er noget, vi skal arbejde med hver dag og i alle aspekter af livet og hverdagen.

Hvis hverdagen skal virke, skal den give mening – så livet kan give mening. På Granhøjen arbejder beboere og det socialfaglige personale sammen om at give hverdagen og livet mening. Det gør vi ud fra to teoretiske tilgange – det systemiske og det narrative – der hver især giver os konkrete, praktiske værktøjer, der virker, og retning i den hverdag, vi ønsker for os selv.

Når man har en hverdag, der skaber struktur i en ellers uordentlig tilværelse, så tager man de første spæde skridt til at ændre sit liv til at indeholde andet end at være syg, udsat eller misbruger. Der bliver mindre tid til at være ”syg”, og det bliver mindre nødvendigt at være påvirket. Således mens hverdagene går, vil man langsomt men sikkert vinde ind på at tage styring i sit liv igen.

SANNE FERDINANDSEN, CHEF FOR FAGLIG UDVIKLING
blogindlæg i DenOffentlige.dk

Kort og godt siger den systemiske tilgang, at intet eksisterer isoleret fra sin omverden. Vi er alle en del af relationelle systemer og kredsløb, i familien, på arbejdspladsen og i samfundet. Derfor er trivsel og udvikling for Granhøjens medarbejdere lige så vigtigt, som den er for vores beboere. Vi arbejder meget med at skabe gode opstartsforløb for vores nye medarbejdere og tilbyder videreuddannelse som en del af ansættelsen.

Særligt for det narrative gælder det, at vi ser problemet som adskilt fra mennesket. Netop dette er en grundtanke på Granhøjen. Det er sådan, vi tænker, og det er sådan, vi taler. Derudover tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel. At det er en del af, hvordan hverdagen bliver til og bliver meningsfuld.

Læs mere om de pædagogiske og behandlingsmæssige principper på Granhøjen

I dag er Granhøjen en del af koncernen Gran Recovery and Health, der blandt andet også rummer krisecenter, herberger, socialt ansvarlige virksomheder og et privathospital – alle sammen drevet ud fra de samme virkningsfulde behandlingsprincipper og menneskesyn.

På vores koncernhjemmeside har vi samlet en masse viden om netop vores menneskesyn, vores principper og praksisser og endnu mere om det systemiske og det narrative. Så hvis du vil læse mere om, hvordan personalet på Granhøjens botilbud arbejder, så kan vi anbefale at læse mere derovre.

Kommunale tilsynsdomme og domsanbringelser

På Granhøjen har vi to botilbud, hvor vi kan indskrive beboere, der har en kommunal tilsynsdom type 2-5 og dermed mulighed for håndtering af udgangsbekendtgørelsen. Vi er godkendt til at indskrive domfældte personer med udviklingshæmning, som er dømt til tilsyn eller anbringelse i socialt regi og evt. har en social eller psykiatrisk problematik.

Granhøjen indskriver vi også borgere i retslig foranstaltning. Dette sker i tæt samarbejde med kommune, kriminalforsorgen, distriktspsykiatrien med flere.

Der vil være mange muligheder for beskæftigelse på stedet, og det skaber gode muligheder for at forebygge isolation og arbejde med fællesskaber for de beboere, der er anbragt med dom, og som er underlagt udgangsbekendtgørelse.

Se billeder af en række af vores botilbud

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.