SEL § 107 – midlertidige botilbud

Granhøjen tilbyder botilbud efter Servicelovens §107. Et botilbud efter § 107 er en midlertidig foranstaltning målrettet personer over 18 år med nedsat funktionsevne enten fysisk, psykisk og/eller socialt.

Hvis man er bevilliget et sådant tilbud, er udgangspunktet og forventningen, at ens behov for behandling og støtte vil ændre sig som resultat af behandlingen på botilbuddet. Der er ikke en bestemt tidsmæssig grænse for ophold i § 107-botilbud. Dette vurderes løbende på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Granhøjen har flere forskellige botilbud til borgere, der er visiteret til et § 107-tilbud. Vores botilbud varierer i størrelse og omfatter ejendomme både på landet og i byen. For at kunne bo på et § 107-botilbud under Granhøjen skal man være visiteret til det af sin kommune.

Praktisk pædagogisk støtte (SEL § 85)

Borgere, som ikke længere er i målgruppe til et botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108, kan i samarbejde med Gran Recovery and Healths eget vagtkorps, GTS, tilbydes en mere selvstændig boligform med støtte efter § 85 – praktisk pædagogisk støtte. Læs mere om vagtkorpset GTS.

Det er sagsbehandlerne i Granhøjen, der står for den indledende kontakt i forbindelse med praktisk pædagogisk støtte ifølge SEL § 85. Mød dem her eller kontakt dem direkte på

Telefon: +45 5993 2301
Mail: botilbud@grh.dk

Job i Granhøjen?

Hvad der altid har været en hjertesag med rod i det levede liv,
er nu en stor organisation med et fælles mål: Bedre psykiatri.

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.

Er det noget, du kunne tænke dig at bidrage til,
så kom med over på vores karriereside og se,
om vi ikke har et job til dig.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.