Beboerdeltagelse styrket med grafisk faciliterede husmøder

Det kan være svært at sætte rammer for arrangementer og faste ugentlige planer, som inkluderer alle beboere på et botilbud. Og det er måske også okay, at ikke alle arrangementer og planer er for alle, men nogle gange kan ændrede rammer give flere tryghed og mod på at tage del.

Nyt socialt samlingspunkt på vej til flere botilbud

Granhøjens botilbud i Sorø åbner snart dørene til en ny café for Granhøjens beboere. Caféen skal i første omgang være et hyggeligt samlingspunkt for beboerne på de tre omkringliggende botilbud ved at afholde og understøtte sociale aktiviteter. Og senere måske også åbne op for andre beboere i Granhøjen.

Små handlinger kan gøre en stor forskel

Uge 15 var landet over dedikeret til den landsdækkende årlige affaldsindsamling arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Ifølge dem deltog op mod 235.000 frivillige affaldsindsamlere, heriblandt var en gruppe beboere og medarbejdere fra Granhøjen.

Uddannelse imødekommer udviklingen

Cecilie og Maj-Britt har begge været cirka 15 år hos Gran Recovery and Health og har begge uddannet sig til psykoterapeuter samtidig med arbejdet som afdelingsledere. Det har vist sig at være til gavn for virksomheden, deres personlige udvikling, deres kolleger og ikke mindst beboerne. 

Low Arousal giver mere kvalitet

Faglig pædagogisk konsulent Frederik fra Granhøjen har taget den overbyggende uddannelse for Low Arousal, der i fremtiden skal blive en fast del af arbejdsredskaberne i Granhøjen.

Her er græsset grønnest

Mia reddede pårørendes liv

Da en mor til en beboer ikke tog telefonen, blev Mia fra Tjørneparken så bekymret, at hun fik skaffet hjælp, og det reddede moderen fra at dø.

Mine kollegaer betyder meget for mig

Orla kan fejre sit 15-års jubilæum i Gran Recovery and Health. Han mindes her vejen fra dengang stifter og koncerndirektør Grete Mikkelsen ansatte ham til i dag, hvor han er nattevagt hos Møllevang.

Vil arbejde sig ud af fleks-ordningen

En nærmest smadret skulder og et tungt system sendte Heidi ned i et mørkt hul, men hendes datter og et fleksjob hos Gran Recovery and Health har fået Heidi tilbage i lyset. Nu er hendes håb, at hun kan blive fuldtidsansat.

Individuelle problemstillinger kræver skræddersyede løsninger

På Tjørneparken skal beboerne ikke passe ind i en bestemt struktur, her tilrettelægges praksis i forhold til den enkeltes behov og ressourcer. Hver beboer mødes af et kontaktpersonteam, der er tværfagligt sammensat og specialiseret i forhold til den enkeltes problematikker. Det betyder også, at beboerne som minimum altid har én kontaktperson i huset fra morgen til aften. Læs mere om Tjørneparken, kontaktpersonsteams og de miljøterapeutiske rammer, vi tilbyder, her. Lige nu har vi ledige pladser.