Jobmesse for ukrainske flygtninge

I torsdags havde Odsherred Erhvervsforum arrangeret en jobmesse for ukrainske flygtninge i Annebergparken. Granhøjens botilbud og Granhus Kvindekrisecenter var repræsenteret af Marie og Malene, der sammen havde en stand på messen.  

Granhøjen indleder samarbejde med Socialstyrelsen om udviklingsforløb

Hvordan ser recovery-orienteret rehabilitering ud set fra den enkelte borgers perspektiv? Og hvilke nuværende eller nye tilbud er meningsfulde at udvikle til arbejdet? Det er to af de spørgsmål, som Granhøjen har fået midler til i samarbejde med Socialstyrelsen at undersøge og kvalificere i 2022.

Flere pladser til domfældte personer

Granhøjens botilbud Twillingegården har tidligere fungeret som botilbud jf. §107, men er i løbet af efteråret blevet renoveret for at kunne huse en ny målgruppe.

Ingen anmærkninger ved kontrolbesøg på botilbud for domsanbragte

Kollegiet Kingosvej har som et af kun to botilbud ved en undersøgelse af Folketingets Ombudsmand, ikke modtaget nogen anbefalinger. Det betyder, at der ikke var en finger at sætte på botilbuddets socialpædagogiske indsats. Afdelingsleder Helene Hvid ser det som et skulderklap.