Snapshots fra vores nye, store botilbud i St. Merløse

I slutningen af året fik vi overdraget nøglerne og brugsretten til Møllevangscenteret på Ørnevej i St. Merløse. Det er et tidligere plejecenter og ældreboliger, som nu får nye beboere under Granhøjen. Vi er godt i gang med at indrette det til at kunne huse beboere inden for det, der hedder §108-tilbud, og vi ser meget frem til på ny at skabe liv på Møllevang.