Dokumentation af den sociale indsats på Granhøjen

SkrevetResultaterne fra SIP viser markante positive resultater, læs hvad SIP er her
Mange beboere giver udtryk for at de i meget høj grad er tilfredse med deres mulighed og evne for selv at løse opgaver, og mange er i høj grad tilfredse med deres beskæftigelse, ligesom resultatet viser en høj grad af tilfredshed for beboernes muligheder for at lære nyt.

Omdrejningspunktet for ophold på Granhøjen er, at vores beboere skal være i beskæftigelse, altså have et job, som giver mening. Det er en udviklingsproces for beboerne at nå dertil, hvor de er glade for jobbet, men SIP viser at det har en effekt og at beboerne bedres ved at have en fast aktivitet i hverdagen. 

Grundlaget for at motivere til beskæftigelse handler om tryghed og forholdet til personalet. Netop spørgsmålet om tryghed og forhold til personalet viser høj tilfredshed hos beboerne.
Andre resultater viser at der er udfordringer, som der skal arbejdes med. Flere af vores beboere har problemer med deres søvn, som derfor bliver et af de kommende indsatsområder. 
 

Læs vores resultater her

Læs hele rapporten med alle resultater her