Dokumentationssystemet SIP bliver erstattet af DEL

SkrevetGranhøjen har tidligere benyttet SIP (Social Indikatorprogram) til at dokumentere den faglige indsat. SIP har dog ikke givet mulighed for at måle på fastlagte mål, og derfor vil Granhøjen fremadrettet dokumentere den faglige indsats med DEL: Dokumentation – Effekt – Læring. DEL er en metode, der ligger sig tæt op af Voksenudredningsmetoden (VUM). 

DEL er særlig nyttig som dokumentationsmetoden fordi den har større fokus på, om borgeren når de fastlagte mål, som er blevet fastsat i samarbejde med den ansvarshavende kommune.

”Det er vigtigt at kommunerne kan se, hvor borgeren er i forhold til det fastlagte mål. På den måde, kan vi hele tiden evaluere borgerens udvikling op imod de fastsatte mål. SIP var også en god dokumentationsmetode, men modsat DEL, så er SIP ikke lige så effektiv til at følge op på de fastlagte mål.” udtaler Bodil Svare, souschef på Granhøjen.  

Granhøjen har indgået samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling (CFK), Region Midtjylland, og anvender elementer af dokumentationsmetoden DEL: Dokumentation – Effekt – Læring. Metoden er en del af KL’s udviklede redskab FKO – Faglige kvalitetsoplysninger på psykiatri- og handicapområdet.

Læs mere om DEL her