Information i forbindelse med DR-dokumentar

 

I forbindelse med DR’s dokumentar om Granhøjen bliver der rejst en række spørgsmål, som vi forsøger at svare på her på siden.

 

Det statsautoriserede revisionspartnerselskab Deloitte – som også er vores revisionsselskab, har skrevet denne redegørelse for de forhold, der bliver bragt op i dokumentaren.

Hvordan kan Granhøjen have en egenkapital på 200 mio. DKK?

Hvad der for 37 år siden startede som en drøm om at skabe en bedre psykiatri – i de første år foregik det i Grete og Torsten Mikkelsens eget hjem – er i dag vokset til at rumme blandt andet 16 botilbud for 150 indskrevne beboere, et landsdækkende privat psykiatrisk hospital, beskæftigelse, kvindekrisecenter, herberg og ca. 300 arbejdspladser. I øvrigt stadig med den samme drøm intakt.

Over de 37 år vi har eksisteret, har det været muligt for os at opbygge en samlet egenkapital på cirka 200 mio. DKK. Det er vigtigt at pointere, at størstedelen af de 200 mio. DKK står i ejendomme, som – ligesom resten af boligmarkedet – er steget markant i værdi over de sidste 37 år. Det vil også sige, at størstedelen af vores egenkapital er ”fastlåst” i ejendomme. Ejendomme, som vi ikke har nogen intention om at sælge, da det er én af grundstenene i vores arbejde – at vi har et hjem til vores beboere.

De 200 mio. DKK skal også ses i lyset af, at vi er forpligtet af Socialtilsynet til at have en sund soliditet, så vi kan udvikle og investere i nye tiltag og sikre driften på længere sigt. Kommuner og borgere behøver derfor ikke at frygte, at vi lukker ned, hvis der sker noget uventet.

Har Granhøjen ført penge ud af koncernen?

Nej, der er ikke ført penge ud af nogen selskaber i koncernen. De udbytter, som fremgår af vores regnskaber, har alle været en del af et generationsskifte, hvor Grete og Torsten Mikkelsen forsøger at sikre, at deres børn kan arve virksomheden.

Hvorfor køber virksomhederne i koncernen ydelser af hinanden?

Grunden til, at vi køber ydelser selskaberne i mellem er, at det gør det muligt for os at levere den mest effektive, økonomisk rentable og tværfaglige indsats målrettet den enkelte borger – hvilket er hvad kommunerne efterspørger, og det Socialtilsynet måler os på.

Er det korrekt, at der findes selskaber i koncernen, som ikke har offentlige regnskaber?

Nej, alle de selskaber, der var interessentskaber, blev omdannet til anpartsselskaber i foråret 2019. Herunder også Kilden I/S, der blev til IS Kilden ApS gældende fra 2019.

Årsagen til forvirringen er et skifte i IT-system og en bøvlet teknisk forklaring, men det altafgørende er, at alle selskaber i Granhøjen i dag har offentligt tilgængelige regnskaber.