Pårørende samarbejde dialog botilbud opholdssted

Et godt samarbejde

På Granhøjen lægger vi stor vægt på et godt samarbejde med de pårørende. Vi hører altid gerne fra dig og holder i løbet af året forskellige arrangementer, hvor pårørende er meget velkomne.

Har du som pårørende spørgsmål?

En god og gensidig dialog

Hverdagen på Granhøjen er præget af et mangfoldigt liv med beskæftigelseuddannelse, fritidsaktiviteter, sport, musik og en lang række andre aktiviteter.

På www.livetpågranhøjen.dk kan du som pårørende følge livets gang på Granhøjen. Her kan du se beboernes egne tv-reportager, se billedserier fra ferier og aktiviteter, læse artikler, portrætter og reportager fra de mange aktiviteter på Granhøjen og vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt for os at have en god og gensidig dialog om det at være beboer på Granhøjen. Alle beboere har tilknyttet en kontaktperson. Du kan som beboer eller pårørende altid tale med din kontaktperson om det, der ligger dig på sinde.

© GranhøjenPårørende – Pårørerendesamarbejde

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.