Flere pladser med mulighed for behandlings- og tilsynsdomme på Granhøjen

Skrevet


Flere pladser med mulighed for behandlings- og tilsynsdomme på Granhøjen

Kollegiet Kingosvej åbnede i starten af året med mulighed for behandling af mere komplekse problemstillinger. Målgruppen omfatter nemlig udover psykiatrisk diagnose også udviklingshæmning eller hjerneskade og med mulighed for både behandlings- og tilsynsdom. 

”På Granhøjen er vi vant til at arbejde med de psykiatriske diagnoser, og det er da heller ikke første gang, vi har indskrevet nogen med udviklingshæmning eller hjerneskade, men med de nye beboere her på Kollegiet Kingosvej, har vi løbende fokus på bl.a. at skelne adfærden ift. om det er den psykiatriske diagnose eller de kognitive udfordringer, der ligger til grund. På den måde hjælpes behandling, relationsarbejde og samarbejde godt på vej,” fortæller afdelingsleder Helene Hvid. 

Når man har en hjerneskade eller udviklingshæmning, vil man ofte have svært ved at reflektere og danne blivende erfaringer. Noget af det, der arbejdes med dagligt, er derfor forudsigelighed, struktur, rammer og kontekstafklaring med det overordnede formål at skabe tryghed og trygge rammer:  

”De medarbejdere, vi har tilknyttet Kollegiet Kingosvej, har et roligt nervesystem, kan rumme frustrationer og er virkelig skarpe på at holde kontekst, rammer og struktur. I forhold til vores systemiske tilgang har vi fokus på relationer og samarbejde med udgangspunkt i, hvad den enkelte kan rumme fra situation til situation. Vi har fokus på low-arousal bl.a. ved at skabe afstressende miljøer og være omkring beboeren på en respektfuld måde,” forklarer Helene Hvid. 

Trygge rammer 

Et vigtigt redskab til at holde hverdagen er brugen af tryghedsplaner, hvor beboeren løbende forholder sig til, hvad der skal til, for at han/hun har det godt, hvornår det er, hvad er mulige triggere, og hvad skal der til, for at han/hun igen kan finde roen: 

”Jo længere beboerne er her, jo flere erfaringer gør vi os sammen, og jo klogere kan både personale og beboer blive på reaktionsmønstre og adfærd. Vi har også mulighed for tæt opfølgning på den psykiatriske behandling med en psykiater gennem vores samarbejde med Skovhus Privathospital. På Skovhus er der både mulighed for udredning og almindeligt behandlingsforløb med den samme psykiater som gennemgående behandler gennem hele forløbet.” 

På Kollegiet Kingosvej er det et vigtigt holdepunkt, at det er det samme personale, der er tilknyttet de samme beboere. I forhold til de andre botilbud på Granhøjen er støtteniveauet generelt lidt højere på Kollegiet Kingosvej, og personalet er mere synligt i hverdagen. Det er de, da det giver den bedste indsats for alle, hvis der er få faste personer, idet en stor del af succeskriterierne for en god dag er de faste rammer og strukturen. 

På Granhøjen er en vigtig del af behandlingen beskæftigelse og fællesskaber, og det gælder også for Kollegiets beboere. Her er det personale fra botilbuddet, som beboeren allerede kender, der er med i beskæftigelse og kan være med til at koble historier og erfaringer efter endt arbejdsdag. Fællesskaberne inviteres man løbende ind i, og på Kollegiet er det indrettet, så der er fællesarealer, og man samtidig kan trække sig til sin egen lejlighed: 

”Vores erfaring og tilbagemelding ved seneste tilsynsbesøg er, at dem, der bor på Kollegiet Kingosvej lige nu, vælger fællesskabet og de sociale aktiviteter til, og de ønsker sig faktisk endnu flere aktiviteter. Jeg tænker, at noget af det, der virkelig er lykkedes, er medarbejdernes føling med hver enkelt og skabelsen af afstressende miljøer, så det er muligt at indgå i fællesskaberne på en hensigtsmæssig måde,” afslutter Helene Hvid. 

Mere om Kollegiet Kingosvej 

Kollegiet Kingosvej er et SEL § 107 og § 108 tilbud, der er målrettet beboere som ved indskrivningstidspunktet er mellem 18 og 40 år. 

Vi er godkendt til at indskrive domfældte personer med udviklingshæmning, som er dømt til tilsyn eller anbringelse i socialt regi og evt. en social eller psykiatrisk problematik. 

På Kollegiet Kingosvej kan vi indskrive beboere, der har en kommunal tilsynsdom type 2-5 og derfor mulighed for håndtering af udgangsbekendtgørelsen.  

Se mere om

Besøg botilbuddet på Granhøjens hjemmeside og på Tilbudsportalen.

Læs mere om beskæftigelse på Granhøjen.

Se alle vores SEL § 108 botilbud, hvor det er muligt at blive indskrevet med en behandlingsdom.

Socialtilsynets rapport fra deres seneste besøg på Kollegiet Kingosvej.