Granhøjen er ISO 9001: 2008 certificeret af DNV GL

Skrevet 
Det er Dansk Standard, der har bistået med implementeringen af ISO 9001 hos Granhøjen. En ISO 9001 certificering dokumenterer, at Granhøjen altid lever op til internationale standarder for ledelse. Den daglige drift styres optimalt og  trufne beslutninger bliver altid gennemført. Intet andet botilbud i Danmark kan dokumentere samme kvalitet og standard i ledelsen.
 
Granhøjen er et af landets største private botilbud med i alt mere end 100 beboere fordelt på en række forskellige botilbud på Sjælland. 
”Vi er på Granhøjen rigtig stolte over, at være det første botilbud, der har fået en international certificering. For os har det været en naturlig vej at gå, fordi vi gerne vil dokumentere vores kvalitet over for både vores beboere, deres pårørende og naturligvis kommunerne, som er vores kunder, ” siger Grete Mikkelsen, forstander for Granhøjen og fortsætter: ”Samtidig har det været en lærerig proces at arbejde med Dansk Standard og indføre kvalitetsledelsessystemet, som betyder at organisationsstrukturen er kommet på plads. Det er blevet en stor støtte for både Granhøjens ledelsesteam og medarbejderne”, siger Grete Mikkelsen.
”Vores samarbejde med Granhøjen har været utroligt spændende og lærerigt for os som konsulenter, Der er mange elementer og hensyn, der skal tages højde for, når man arbejder med kvalitet i botilbud. Det gælder ikke mindst balancen mellem de økonomiske rammer og forventninger kombineret med de menneskelig udfordringer og forventninger” siger Niels Madelung, chefkonsulent hos Dansk Standard og fortsætter:
 
 ”ISO 9001 er en generisk kvalitetsledelsesstandard, hvilket gør at den kan anvendes af stort set alle typer af virksomheder, men forståelsen af virksomheden er meget væsentlig for, at de forretningsmæssige gevinster opnås”.
Processen frem mod certificeringen har været lang. I foråret gennemførte Granhøjen en præaudit, og efterfølgende er der afholdt audit den 20. august i år, som har resulteret i en certificering, der  helt uden anmærkninger certificerer Granhøjen. Ud over de standardkrav, som en ISO 9001 certificering omfatter i Danmark og internationalt, har Granhøjen valgt at udvide med fem særlige kvalitetskrav for det sociale område med hovedemnerne: Arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, brugerinddragelse, individuelle planer og kommunikation.
 

Nødvendigt at dokumentere kvalitet

I den nye lov om socialtilsyn fra juni 2013 er der nye krav om en øget, professionalisering med særlige kvalitetskrav til de mange sociale botilbud. Det hilser Grete Mikkelsen velkommen og håber, at det kan løfte hele branchen.
”Det er en omfattende opgave at bliver ISO certificeret. Men det skal det også være. For vi skal i hele branchen være indstillet på, at vi skal dokumentere vores kvalitet. Det er den eneste måde, vi kan sikre den nødvendige professionalitet. Der må ikke være tvivl om kvaliteten, når en kommune sender en borger i et botilbud for at få støtte til en bedre tilværelse, ” siger Grete Mikkelsen.