GRANHØJENS HISTORIE

Mere end 35 års erfaring

Det er mere end 35 år siden, at Grete og Torsten Mikkelsen etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i Grete og Torstens eget private hjem til at være en stor organisation med mere end 150 beboere og mere end 300 ansatte på koncernniveau. Det har været en lang og spændende rejse, men principperne bag Granhøjen er forblevet de samme.

Det er i dag, og har altid været, Granhøjens hovedfokus at lære beboerne at håndtere deres eget liv og give støtte, så de kan styrke deres identitet. På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel. Det er det, Granhøjen arbejder for.

1985

GRANHØJEN GRUNDLÆGGES

Granhøjen bliver grundlagt i 1985 i Grete og Torsten Mikkelsens private hjem, hvor unge med sociale problemer får en særlig støtte med fokus på at opleve succeser og tage ansvar for deres eget liv. Der er et stigende behov for behandlingstilbud, men på trods af den stigende efterspørgsel, har parret ikke de økono­miske ressourcer til at udvide Granhøjen. De prøver noget, der dengang var nyt og anderledes, og får den idé at genbruge byggematerialer for at få midlerne til udvidelsen.

1993

GRANHØJEN UDVIKLER SIG I TAKT MED SAMFUNDET

I starten af 1990’erne er der ikke længere det samme samfundsmæssige behov for tilbud til unge med sociale problemer. Derfor får Granhøjen ny målgruppe i 1993 og begynder at arbejde med voksne med psykiske lidelser.

1995

Beboerne har hidtil været i beskæftigelse på bostederne med dagligdagsopgaver. Nu åbner selvstændige beskæftigelsessteder, som ligger uafhængigt af bostederne, og som man tager afsted til ligesom en arbejdsplads. Beskæftigelsen tager form og bliver hurtigt en virkningsfuld katalysator for ud­viklingen hos beboerne

1996

ODSHERREDS FØRSTE SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHED

I 1996 køber Grete og Torsten Mikkelsen Hotel du Vest i Nykøbing Sjælland med det formål at forvandle stedet til en socialt ansvarlig virksomhed, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kan tilbydes beskæftigelse. Det viser sig at være en succes, og i dag har Granhøjen et tæt samarbejde med to socialt ansvarlige virksomheder: Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage.

Samme år åbner også administrationsselskabet IS Kilden, som varetager de administrative opgaver for Granhøjen og beskæftigelsen.

1999

Granhøjen grundlægger egen uddannelsesafdeling inden for systemisk og narrativ terapi. Granhøjens medarbejdere gennemgår en treårig systemisk og narrativ uddannelse. Læs mere om vores systemiske og narrative tilgang her.

2000

Granhøjens kriseberedskab eta­bleres som specialister i at løse konflikter og håndtere mennesker, som har en psykose. Det bliver forløberen til GTService og Vagt, som fortsat yder samme service.

2002

Entreprenør­virksomheden MATOR etableres. MATOR fungerer som beskæft­igelsessted, hvor flere beboere gennem tiden har stået i lære og har afsluttet en STU f.eks. som tømrer. MATORs håndværkere vedligeholder også de fysiske rammer i botilbuddene.

 

2013

BESKÆFTIGELSE SAMLES I EN VIRKSOMHED, REBOA

Granhøjen tilbyder beskæftigelse via samarbejdet med Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage, og der er med tiden kommet mange flere beskæftigelsestilbud til, bl.a. dyrehold, landbrug, kontorarbejde, journalistisk formidling, ejendomsservice og forskellige håndværksfag.

I dag vurderer vi i samfundet ofte os selv og hinanden ud fra vores arbejde. At have et arbejde spiller en væsentlig rolle for identitetsdannelsen hos mennesker – uanset om du har en psykisk sårbarhed eller ej. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe spændende fritidsinteresser og beskæftigelsestilbud til beboerne. Vi har som mennesker alle sammen forskellige præferencer og behov. Derfor tilbyder vi også forskellige former for terapi, som f.eks. musikterapi, rideterapi og kreativt værksted. Læs om REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenters tilbud her.

Granhøjens samarbejdspartner REBOA, som koordinerer alle beskæftigelsestilbud, har uddannet personale, som giver den enkelte den støtte, der er behov for. Deres vigtigste formål er at sikre, at beboerne får succesoplevelser i deres dagligdag.

2014

INTERNATIONAL CERTIFICERING

Granhøjen bliver som det første privatejede botilbud i Danmark certificeret af DNV GL efter den internationale standard ISO 9001: 2015, som handler om kvalitetsledelse. Med et kvalitetsledelsessystem sikrer vi, at vi lever op til de krav, der stilles i henhold til internationale standarder; de krav, vi stiller os selv; men i særdeles også de krav, der stilles af vores kunder, i forbindelse med de ydelser, vi leverer. Certificeringen udtrykker i vores tilfælde også, at Granhøjen lever op til de krav, som kræves af Socialtilsynet.

Ved seneste audit (en slags tilsyn) på kvalitetsledelsessystemet i 2020 fik Granhøjen en flot score på 4,5 (på en skala fra 1-5) og følgende udtalelse: ”Auditerede medarbejdere udviste et højt engagement ifm. de auditerede processer under audit. COVID-19 situationen er håndteret meget tilfredsstillende.”

2020

GRANHUS KVINDEKRISECENTER

Kvindekrisecentret har plads til 16 kvinder og deres børn

35-ÅRS JUBILÆUM

Granhøjen fylder 35 år og overgår i samme forbindelse til formaliseret koncern. Granhøjen udgør sammen med fire andre virksomheder Gran Recovery and Health. Med hvert deres fokusområde bidrager de fem virksomheder i koncernen til at støtte vores beboere i at skabe en identitet og en fremtid, der er andet og mere end deres udfordringer.

De fire andre virksomheder er:

  • REBOA, som er et rehabiliterings- og aktivitetscenter, der skaber meningsfuld beskæftigelse for mennesker med psykiske lidelser. REBOA har mere end 10 forskellige beskæftigelsestilbud inden for forskellige faggrupper. Granhøjen samarbejder med REBOA om beskæftigelse og aktivering
  • Skovhus Privathospital, som er landets ældste og største, private psykiatriske hospital. Samarbejdet mellem botilbud og det psykiatriske hospital giver nogle helt særlige fordele for Granhøjens beboere. Det betyder blandt andet, at alle beboere, der er indskrevet på Granhøjen som en del af behandlingstilbuddet, har adgang til psykolog og psykiater via Skovhus Privathospital. Det betyder, at den enkelte beboer altid har adgang til den rette behandling.
  • MATOR, som er en entreprenørvirksomhed, der vedligeholder de fysiske rammer for hele koncernen. MATOR fungerer samtidig som beskæftigelsestilbud for nogle af Granhøjens beboere.
  • IS Kilden er en administrationsvirksomhed, der varetager alle funktioner inden for økonomi, marketing, kommunikation og IT og laver udviklingstiltag for de andre virksomheder i koncernen. IS Kilden varetager de ordinære driftsopgaver i koncernen, så vores kollegaer i de øvrige virksomheder kan koncentrere sig om deres kerneområder og spidskompetencer.

Samme år åbner også Granhus Kvindekrisecenter i Annebergparken.

GRANHØJEN I DAG

Det, der startede som et behandlingstilbud i Grete og Torsten Mikkelsens eget hjem i 1985, har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker til et af Danmarks største botilbud for mennesker med psykiske lidelser – en stor organisation med mere end 150 beboere og 150 ansatte. Det har været en lang og spændende rejse, men principperne bag Granhøjen er forblevet de samme.

Granhøjen har løbende udbygget og tilpasset sine koncepter og afdelinger efter, hvad samfundet kaldte på og dikterede. Udviklingen er sket gradvist gennem de sidste 35 år og altid med fokus på den bæredygtige

udvikling for beboere og for organisationen, socialt, økonomisk og miljømæssigt. Det har blandt andet udmøntet sig til foreløbigt et helt magasin om CSR og bæredygtighed, som du finder her. I 2021 er målet at blive verdensmålscertificeret.

© GranhøjenKommune Om Granhøjen – Granhøjens historie