Om Granhøjen og Granhøjens målgruppe

Granhøjen er en organisation, der tilbyder bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne, der har psykiske lidelser og sociale problematikker.
Vores grundlæggende vision er at støtte og behandle borgere, så de bliver i stand til at håndtere deres tilværelse og få et velfungerende liv.
Vi hjælper borgere med sindslidelser, hjerneskade eller fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med det udgangspunkt, at alle har potentialet til at få et godt liv med deres individuelle funktionsevne og behov.

Læs mere om Granhøjen her.

Vision og mission

Granhøjen arbejder ud fra en række visioner og missioner, og vores vigtigste vision er at kunne bidrage til udviklingen af den demokratiske proces, ved at modarbejde totalitære og diskriminerende holdninger.
Vi arbejder med begreber som ligeværd, anerkendelse, samarbejde og ansvarlighed som overskrifter i alt vores arbejde, og at vi kan skabe et godt, trygt miljø for beboere og medarbejdere.
Vores mission er at tilbyde et specialiseret behandlingstilbud, hvor vi imødekommer beboernes behov og ønsker samt at understøtte en styrket identitetsdannelse.

Læs mere om vores vision og mission her.

CSR og bæredygtighed

Hos Granhøjen arbejder vi med CSR og bæredygtighed. Siden etableringen af organisationen har vi ønsket at passe på naturen, bruge ressourcerne rigtigt og ikke mindst at genbruge, hvor det er muligt. Kort fortalt arbejder vi for en bæredygtig – ansvarlig – fremtid.

Læs mere om vores fokus på bæredygtighed her.

Ledelse og bestyrelse

Granhøjens ledelsesstruktur er opbygget med direktør, vicedirektør, områdeledere, afdelingsledere og teamledere i botilbuddene. Ledelsen er ansvarlig for den overordnede drift.

Læs mere om den aktuelle ledelse og bestyrelse her.

Granhøjens historie

Granhøjen blev grundlagt i 1985 af Grete og Torsten Mikkelsen. Organisationen er gået fra at høre til i deres private hjem, til i dag at rumme en lang række bo- og behandlingstilbud, der har mere end 150 beboere. Granhøjen er dermed et af de største botilbud i Danmark, for mennesker med psykiske lidelser.

Læs om Granhøjens historie her.

Livet på Granhøjen

Livet på Granhøjen indeholder en hverdag med mange aktiviteter i beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Vi har altid fokus på først at fremmest at få beboernes hverdag til at fungere, da det er denne, der gør det muligt at skabe et liv og en identitet, der ikke drejer sig om sygdom.
Vi arbejder ud fra en tro på, at ens verden og identitet bliver til gennem de historier, vi fortæller om os selv og hinanden.

Læs mere om hvordan det er at leve på Granhøjen her.

Job på Granhøjen

Hos Granhøjen beskæftiger vi bl.a. pædagoger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, håndværkere og administrativt personale. Generelt er vores medarbejderstab tværfaglig og de uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde hos os er meget forskellige.

Drømmer du om et job på Granhøjen? Læs mere her.

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.