CSR, Bæredygtighed og økologi

Vi skal passe på naturen, miljøet og hinanden

Det at passe på naturen, bruge ressourcerne rigtigt og at genbruge har været vigtigt siden Granhøjen blev stiftet for mere end 35 år siden. Det handler om bæredygtighed, men man kunne også sige, at det handler om ansvar.

Tanken om bæredygtighed gennemsyrer både vores pædagogiske tilgang, og den måde vi gennem 35 år har opbygget driften af vores virksomhed. Det at tage ansvar er en af de vigtigste forudsætninger for at være en del af et fællesskab. Samtidig er det fundamentet for en sund og fremtidsparat virksomhed.

Har du nogen spørgsmål om vores arbejde med bæredygtighed?

Bæredygtighed på Granhøjen

På Granhøjen løser vi problemerne med det samme, miraklerne tager lidt længere tid – så når vi snakker om bæredygtighed, har vi fokus på langsigtede løsninger; det vi gør i dag, skal også have en effekt i fremtiden. Derfor skal vi også tillade os at bruge lidt ekstra tid og måske ressourcer på bæredygtighed. Det gælder ikke bare, når det handler om natur og miljø, men også om mennesker. Vi tror på varige forandringer frem for blot adfærdsregulering, når det gælder beboerne. Varige forandringer er tidskrævende, fordi det kræver en ændring af forståelsen for egne handlinger. Men når først det sker, så er det en varig forandring. Det har selvsagt stor betydning for den enkelte, men også for samfundet.

Og de senere år har både medarbejdere og beboerne virkelig taget ansvar for arbejdet med bæredygtighed.  Det har vi skrevet et helt magasin om, fordi vi gerne vil anerkende indsatsen hos beboere og ansatte og for at inspirere andre – du kan læse vores CSR-magasin her.

Bæredygtige fællesskaber

På Granhøjen har vi fokus på at skabe relationer i fællesskaberne. Vi fokuserer særligt på sammen at skabe relationer hvor kulturen er præget af ligeværd, meningsdannelse og fælles engagement.

Bæredygtige fællesskaber indebærer, at mennesker står sammen om et fælles mål. Det bæredygtige fællesskab kan opstå mange steder: i beskæftigelsen, til fritidsaktiviteter eller når vi udfører huslige pligter sammen. I alle tilfælde arbejder vi sammen hen imod et fælles mål, og målet kan vi kun nå, hvis alle bidrager med deres forskellige kompetencer – det giver selvværd, når man oplever, at der er mange opgaver, man kan være med til at løse, og man kommer frem til nye handlemuligheder, skaber større selvbevidsthed og det bliver muligt at tage ansvar.

Det at bidrage til fællesskabet giver en følelse af at være andet og mere end sin sygdom, og det skaber plads til andet indhold i hverdagen end tomhedsfølelse og ensomhed – og så giver det en følelse af at kunne bidrage og høre til. Man kan altså sige, at fællesskaberne bliver bæredygtige, fordi de ikke kun er til det fælles bedste men også til vores eget, og at vi som enkelte individer og som fællesskab har et ansvar og en forpligtelse over for os selv, over for hinanden og over for miljøet.

Vil du vide mere?

Læs om cases fra beskæftigelsen i vores CSR-magasin og kontakt os endelig, hvis du vil vide mere om vores arbejde med bæredygtighed.

Kontakt os på kontakt@granhojen.dk eller 59932301.

© Granhøjen – Hvem er vi? – CSR og bæredygtighed

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.