Botilbud, beskæftigelse og behandling

Botilbud, beskæftigelse og behandling​

Granhøjen tilbyder en række forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. De tre elementer er kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid indeholde et element af beskæftigelse og behandling.

En fast stab af terapeuter, psykologer og tværfagligt personale sikrer det bedst mulige behandlingsforløb for den enkelte. Vi har en bred vifte af botilbud, der altid gør det muligt at skræddersy et tilbud, der passer til den enkeltes funktionsevne og behov

Vil du høre mere om vores behandlingsmetoder?

Beskæftigelse og uddannelse

Beskæftigelse, aktivering og uddannelse er en vigtig forudsætning for at skabe en identitet, der ikke er knyttet til bestemte sociale problemer eller diagnoser. Målet er, at alle beboere på Granhøjen bliver tilknyttet beskæftigelse, aktivering eller uddannelse. Det kan være inden for butikarbejde, caféarbejde, køkkendrift, landbrug, håndværk eller journalistik og videoproduktion.

Granhøjen samarbejder med REBOA, Rehabiliterings- og aktivitetscenter, om beskæftigelse og aktivering blandt andet i de to socialt ansvarlige virksomheder, Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest, hvor beboerne indgår i forskellige former for beskæftigelse.

Du kan læse mere om beskæftigelsens betydning og se eksempler på vores blog: Livet på Granhøjen, hvor vi fortæller om hverdagen på Granhøjen.

Samarbejde med Skovhus Privathospital

Granhøjen har et tæt samarbejde med Skovhus Privathospital, der ligger i Nykøbing Sjælland. Samarbejdet mellem botilbud og det psykiatriske hospital giver nogle helt særlige fordele for Granhøjens beboere. Det betyder blandt andet, at alle beboere, der er indskrevet på Granhøjen som en del af behandlingstilbuddet, har adgang til psykolog og psykiater via Skovhus Privathospital. Det betyder, at den enkelte beboer altid har adgang til den rette behandling.

Organisationsbeskrivelse og strategi

Granhøjen arbejder ud fra en grundtanke om, at man altid kan blive bedre. Derfor har Granhøjen igangsat en række initiativer, som er medvirkende til at dokumentere den sociale indsats.

I organisationsstrategien præsenteres de initiativer, Granhøjen arbejder med nu og frem til 2019. Du kan læse organisationsstrategien her.

Vil du vide mere?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål omkring vores tilbud.

Kontakt os på kontakt@granhojen.dk eller 59932301.

© Granhøjen – Hvem er vi? – Om Granhøjen

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.