Det er mere end 30 år siden, at Grete og Torsten Mikkelsen etablerede Granhøjen, og der er sket rigtig meget siden da. Granhøjen har udviklet sig fra at være et tilbud om støtte til unge mennesker i deres eget private hjem til at være en stor organisation med mere end 150 beboere. Det har været en lang og spændende rejse, men principperne bag Granhøjen er forblevet de samme.

Det er i dag, og har altid været, Granhøjens hovedfokus at lære beboerne at håndtere deres eget liv og give støtte, så de kan styrke deres identitet. På Granhøjen tror vi på, at alle mennesker trives bedst i sociale fællesskaber, hvor de bliver anerkendt som ligeværdige, og hvor de oplever at gøre en forskel. Det er det, Granhøjen arbejder for.

GRANHØJEN 1985

DER VAR ENGANG…

Granhøjen bliver grundlagt i 1985 i Grete og Torsten Mikkelsens private hjem, hvor unge med sociale problemer får en særlig støtte med fokus på at opleve succeser og tage ansvar for deres eget liv. Der er et stigende behov for behandlingstilbud, men på trods af den stigende efterspørgsel, har parret ikke de økono­miske ressourcer til at udvide Granhøjen. De prøver noget, der dengang var nyt og anderledes, og får den idé at genbruge byggematerialer for at få midlerne til udvidelsen.

GRANHØJEN 1993

GRANHØJEN UDVIKLER SIG I TAKT MED SAMFUNDET

I starten af 1990’erne er der ikke længere det samme samfundsmæssige behov for tilbud til unge med sociale problemer. Derfor får Granhøjen ny målgruppe i 1993 og begynder at arbejde med voksne med psykiske lidelser.

GRANHØJEN 1996

ODSHERREDS FØRSTE SOCIALT ANSVARLIGE VIRKSOMHED

I 1996 køber Grete og Torsten Mikkelsen Hotel du Vest i Nykøbing Sjælland med det formål at forvandle stedet til en socialt ansvarlig virksomhed, hvor psykisk sårbare kan tilbydes beskæftigelse. Det viser sig at være en succes, og i dag har Granhøjen et tæt samarbejde med to social ansvarlig virksomheder: Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage.

GRANHØJEN 2015

30 ÅRS JUBILÆUM

I 2015 havde Granhøjen 30 års jubilæum. Det der startede som et behandlingstilbud i Grete og Torsten Mikkelsens eget hjem i 1985 er blevet til et af Danmarks største botilbud for mennesker med psykiske lidelser med mere end 150 beboere. Granhøjen tilbyder beskæftigelse via samarbejdet med Hotel du Vest og Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage, men der er også kommet mange andre beskæftigelsestilbud til, bl.a.  dyrehold, landbrug, kontorarbejde, journalistisk formidling, ejendomsservice og forskellige håndværksfag. Granhøjens samarbejdspartner REBOA, som koordinerer alle beskæftigelsestilbud, har uddannet personale, som er i stand til at give den enkelte den støtte, som der er behov for. Deres vigtigste formål er at sikre, at beboerne får mange succesoplevelser i deres dagligdag.

GRANHØJEN I DAG

VI ER ALLE FORSKELLIGE

I dag vurderer vi ofte os selv og hinanden ud fra vores arbejde. At have et job spiller en væsentlig rolle for identitetsdannelsen hos mennesker – uanset om du har en psykisk sårbarhed eller ej. Derfor lægger Granhøjen stor vægt på at skabe spændende fritidsinteresser og beskæftigelsestilbud til beboerne. Vi må aldrig glemme, at vi alle har forskellige præferencer og behov. Derfor tilbyder Granhøjen også forskellige former for terapi, som f.eks. musikterapi, rideterapi og kreativt værksted. Læs om Rehabiliterings- og aktivitetscentrets tilbud her.

Granhøjen har alle dage bygget på principper om bæredygtighed og socialt ansvar. Det har i 2018 udmøntet sig til foreløbigt et helt magasin om CSR og bæredygtighed, som du finder her.

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.