Granhøjens ledelse og bestyrelse

Granhøjens ledelsesstruktur er opbygget med forstander, viceforstander, områdeledere, afdelingsledere og teamledere i botilbuddene. Granhøjens ledelse er ansvarlig for den overordnede drift på Granhøjen.

Du har altid mulighed for at komme i kontakt med Granhøjen – Vi sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

Granhøjens ledelse udgøres af:

  • Grete Mikkelsen, administrerende direktør
  • Tor Mikkelsen, chef for kvalitet og udvikling
  • Sanne Ferdinandsen, chef for personale og drift

Granhøjen har en kompetent og aktiv bestyrelse, der bidrager til at nå virksomhedens mål. Bestyrelsen mødes fire gange om året og ved særlige lejligheder.

Granhøjens bestyrelse udgøres af:

  • Mads Olsen, bestyrelsesformand og administrationschef hos I/S Kilden
  • Flemming Trap, bestyrelsesmedlem og adm. direktør i egen konsulentvirksomhed
  • Margrethe Gade, bestyrelsesmedlem og chef konsulent – Lederuddannelse, teamudvikling og coaching
  • Mette Mikkelsen, projektleder og afdelingsleder for IT i Granhøjen
  • Finn Hansen, bestyrelsesmedlem og ejer af VW i Nykøbing Sjælland
  • Peter Walsøe, bestyrelsesmedlem og tidl. Produktionschef hos Miele
  • Bjørn Bengtsson, bestyrelsesmedlem og direktør for Bengtsson Consult ApS.

Vil du vide mere?

Kontakt os på kontakt@granhojen.dk eller 59932301.

© GranhøjenHvem er vi? – Ledelse og betyrelse

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.