Målgruppe

Granhøjen er målrettet borgere, som har behov for støtte til at klare tilværelsen og komme videre i livet. Det drejer sig om socialt udsatte samt borgere med sindslidelser, hjerneskade, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Granhøjen arbejder med borgere inden for:

Målgrupper:

Alle borgere med en psykiatrisk diagnose er i vores målgruppe.

Herudover også borgere med:

 • Personlighedsforstyrrelse herunder spiseforstyrrelse og borderline
 • Udviklingshæmning
 • Senhjerneskade
 • Hjerneskade
 • Autisme
 • Behandlingsdom
 • Kommunal tilsynsdom
 • Posttraumatisk stresslidelse
 • Skizofreni

 

© GranhøjenHvem er vi? – Målgruppe

Beskæftigelse:

Gennem samarbejdspartner REBOA.

 • Aktivering, jf. LAB §32
 • Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL §103
 • Aktivitet og samvær, jf. SEL §104
 • STU
 • Ressourceforløb

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.