Hvad arbejder Granhøjen for?

Hos Granhøjen arbejder vi hele tiden for at skabe en bedre omverden og et stærkere og mere bæredygtigt samfund med fokus på ligeværd, samarbejde og demokrati.

Vil du vide mere om vores vision og mission?

Granhøjens vision er:

  • at vores arbejde bidrager til udvikling af den demokratiske proces, og gør det vanskeligt for totalitære og diskriminerende holdninger at få fodfæste i vores samfund.
  • at vi har en medarbejdergruppe, der lykkes med at fastholde et anderledes visionært syn på det at behandle mennesker, hvor ligeværd, anerkendelse, samarbejde og ansvarlighed præger den relation, vi har til beboerne, hinanden og omverdenen.
  • at Granhøjens beboere trives og udvikler sig, fordi det lykkes os at skabe et miljø, hvor kommunikationen er klar, og problemer dermed har svært ved at trives.
  • at vi med vores eksempel viser, at det at levere et godt stykke arbejde ikke hænger sammen med, hvor mange ressourcer, der er til rådighed.

Granhøjens mission er:

  • at tilbyde personer med psykiske lidelser et specialiseret behandlingstilbud, hvor fællesskab og det at skabe tro og håb for fremtiden er omdrejningspunktet.
  • at imødekomme beboernes behov og ønsker samt at understøtte en styrket identitetsdannelse.
  • at Granhøjens behandlingstilbud udgør en kvalificeret og koordineret helhed med fokus på bolig, beskæftigelse og behandling.

Vil du vide mere?

Vil du vide hvordan Granhøjen arbejder i praksis kan du læse om det her.

Du er også velkommen til at kontakte os på kontakt@granhojen.dk eller 59932301.

© Granhøjen – Hvem er vi? – Vision og mission

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.