Hvad arbejder Granhøjen for?

Hos Granhøjen arbejder vi hele tiden for at skabe en bedre omverden og et stærkere og mere bæredygtigt samfund med fokus på ligeværd, samarbejde og demokrati.

Vil du vide mere om vores vision og mission?

Granhøjens vision er:

At skabe bæredygtige fællesskaber. Du kan læse mere om bæredygtige fællesskaber her

Granhøjens mission er:

I samarbejde at udvikle nye værdiskabende måder at løse sociale problemer på.

Vil du vide mere?

Vil du vide hvordan Granhøjen arbejder i praksis kan du læse om det her.

Du er også velkommen til at kontakte os på kontakt@granhojen.dk eller 59932301.

© Granhøjen – Hvem er vi? – Vision og mission

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.