Indskærpede beskyttende foranstaltninger i forbindelse med coronavirus

Skrevet


Efter de seneste dages udvikling har vi valgt at indskærpe vores beskyttende foranstaltninger yderligere, og vores primære fokus lige nu handler derfor om at passe på vores beboere, og i særlig grad de af vores beboere, der er i højrisikogruppen. Vi er allerede nu i gang med forberedelse til eventuelle tilfælde med smitte.

Vi sikrer vores indsats ved kontinuert at opdatere personale på senest gældende anbefalinger og retningslinjer, samt udarbejdelse af særlige retningslinjer ift. coronavirus og symptomer.

Vi har igangsat ekstra opmærksomhed på beboernes sundhedstilstand, og minimum en gang dagligt screenes beboerne for kendte symptomer på coronavirus.

Vi har fortsat åbent for telefoniske henvendelser, men vi afholder i udgangspunktet ikke nogen former for møder den næste tid. Hvis der opstår akutte situationer, vil vi i udgangspunktet forsøge at løse disse opgaver over telefon eller computer.

Vi fastholder fortsat vores udskydelse af fællesarrangementer, pårørendearrangementer, besøg udefra mv. Vi håber på denne måde at kunne beskytte vores beboere bedst muligt.

Ovenstående foranstaltninger gælder indtil 13. april 2020. Herefter vil vi foretage en ny vurdering af situationen.

Læs hele Granhøjens beredskabsplan her.