BEHANDLING, BOTILBUD OG BESKÆFTIGELSE

MED FOKUS PÅ RECOVERY

Midlertidige (§ 107) og længerevarende (§ 108) botilbud i Odsherred, Sorø og Holbæk.

Skræddersyede behandlingsplaner med fokus på recovery og et narrativt og systemisk udgangspunkt.

En bred vifte af beskæftigelsestilbud jf. SEL § 103, aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104 og aktivering jf. LAB § 91 samt STU.

Granhøjen har tilbud til socialt udsatte samt borgere med sindslidelser, hjerneskade eller psykisk funktionsnedsættelse.

Se vores 2021-takstkataloger for botilbud og beskæftigelsestilbud.

Granhøjen er underlagt en række tilsyn og udfører selv løbende kvalitetsmålinger – det hele er offentligt tilgængeligt.