SAMARBEJDE MED

SKOVHUS PRIVATHOSPITAL

Granhøjen har et tæt samarbejde med Skovhus Privathospital i Nykøbing Sjælland om den psykiatriske behandling. Samarbejdet betyder blandt andet, at alle beboere, der er indskrevet på Granhøjen, som en del af behandlingstilbuddet har adgang til psykiatrisk behandling ved psykolog og psykiater via Skovhus Privathospital. Det sundhedsfaglige personale på Skovhus Privathospital står desuden for al håndtering af medicin på Granhøjen.

Samarbejdet giver nogle særlige fordele for Granhøjens beboere:

  • Hvis en beboer på Granhøjen bliver akut psykisk dårlig, har personen mulighed for at blive døgnindlagt på Skovhus Privathospital. Det betyder, at den enkelte beboer får rettidig psykiatrisk behandling, hvis et akut behov opstår.
  • På Skovhus Privathospital kan en patient være indskrevet lige så længe, som der er et behov, og der er ingen ventetid på behandling.
  • Samtidig er alle patienter tilknyttet en fast psykiater, som står for al behandling under og efter indlæggelsen.
  • Efter indlæggelsen følger en psykiater eller psykolog fra Skovhus Privathospital beboeren i ambulant behandling. Det sikrer sammenhæng mellem behandlingen og botilbuddet.

Mange botilbud og kommuner oplever store udfordringer med at få deres borge­re indlagt på de psykiatriske afdelinger, og de bliver oftest – hvis det lykkes at få dem indlagt – udskrevet igen efter meget kort tid. Det tætte samarbejde mellem botilbud og psykiatrisk hospital gør, at Granhøjen uden varsel kan få døgnindlagt beboere på Skovhus Privathospital, hvis de pludselig bliver psykisk dårlige. Den hurtige indlæggelse og behandling bevirker, at beboeren langt hurtigere kan udskrives til socialpædagogiske rammer igen.

Granhøjen og Skovhus Privathospital har gennem 10 år arbejdet tæt sammen på en lang række områder. Ud over de allerede nævnte fordele for Granhøjens beboere, tager Skov­hus Privathospital sig også af de mange somatiske følgesygdomme, der ofte følger i kølvandet på psykisk sygdom. Overvægt og diabetes er eksempler på dette, og her får Granhøjens beboere hjælp af en kostvejleder tilknyttet Skovhus Privathospital.

Skovhus Privathospital behandler alle typer af patienter og har udover ambulante patienter mulighed for både døgn- og dagindlæggelser. Besøg Skovhus Privathospitals egen hjemmeside her.

 

Granhøjens behandling består altid af både botilbud, behandling og beskæftigelse. Læs mere om hvordan og hvorfor her.

© GranhøjenKommuneBehandlingSamarbejde med Skovhus Privathospital