STU OG RESSOURCEFORLØB

Vi ønsker at hjælpe vores beboere med at tage styring og ansvar for eget liv, og det kan vi bl.a. gøre igennem uddannelse. Vores beboere har mulighed for at gå på et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb – det, der hedder STU eller den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse.

Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) løber over en treårig periode og bliver tilpasset den enkeltes funktionsevne, ønsker og interesser. Individuelt tilrettelagt STU og ressourceforløb ser vi som en god start for beboeren til tage styringen og ansvaret tilbage for eget liv.

Det individuelle forløb sammensættes i en uddannelsesplan og indeholder:

  • En almendannende del, der retter sig mod den studerendes personlige og sociale udvikling
  • En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den studerendes interesser, evner og færdigheder
  • Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den studerende i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet

Ressourceforløbet er individuelt målrettet beboere, der har komplekse problemer udover ledighed. Granhøjen tilbyder ressourceforløb igennem REBOA Rehabiliterings- og Aktivitetscenter, der indeholder både beskæftigelse, sociale tilbud og sundhedstilbud med fokus på at hjælpe beboeren i arbejde eller uddannelse.

Kontakt os her for mere information: kontakt@granhojen.dk eller på telefonnr.: 5993 2301

 

Følg med i Livet på Granhøjen

Granhøjen har omkring 150 beboere, og det betyder en hverdag med mange aktiviteter i beskæftigelsen og i fritiden. Hverdagen har en vigtig funktion for beboerne, fordi det her bliver muligt, at lære at tage ansvar for at forme sit eget liv og identitet. Det er en af grundene til, at beskæftigelsen har så stort fokus på Granhøjen; her opstår nemlig historier om ansvar, fællesskab og kompetencer. De historier vil vi gerne dele.

Derfor har vi skabt Livet på granhøjen, som er en blog med historier fra hverdagen på Granhøjen. Af og til kommer der også længere artikler, som handler om beskæftigelsen og uddannelsesmulighederne. Læs for eksempel her om Louise, som afsluttede sin STU-uddannelse med et 12-tal.

 

© GranhøjenKommuneBeskæftigelse – STU og ressourceforløb

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.