MIDLERTIDIGE BOTILBUD

JF. SEL § 107

Botilbud under § 107 i Serviceloven er midlertidige og målrettet personer med nedsat funktionsevne, enten fysisk, psykisk og/eller socialt.

For at kunne bo på et § 107-botilbud under Granhøjen, skal man være visiteret af sin kommune. Ved en sådan visitation er udgangspunktet og forventningen, at borgerens behov for behandling og støtte vil ændre sig som resultat af behandlingen på botilbuddet. Der er ikke en bestemt tidsmæssig grænse for ophold i § 107-botilbud.

Boligen, og det at føle sig hjemme, er vigtig for, at man kan skabe sin egen identitet. Boligen udgør derfor en vigtig del af det terapeutiske arbejde på Granhøjen i form af midlertidige botilbud. Vi lægger stor vægt på, at alle beboere på Granhøjen oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, socialt samvær, et tilhørsforhold, stolthed og noget at tage ansvar for.

Her finder du flere informationer om, hvordan Granhøjens botilbud fungerer, og hvilke andre dele et ophold på Granhøjen består af.

 

Granhøjens § 107-botilbud

Vi har ni forskellige midlertidige botilbud. Du kan se billeder og læse mere om hvert enkelt sted ved at trykke dig videre:

→ Dalhøjgård – Lumsås på Sjælland

→ Det gamle kogeri – Nykøbing Sj.

→ Egebjergvej – Nykøbing Sj.

→ Rørmosegård – Nykøbing Sj.

→ Skovgården – Klint

→ Twillingegården – Kelstrup

→ Vesterbro – Nykøbing Sj.

→ Granhøjens skæve boliger – Odsherred

 

Støtte i eget hjem jf. SEL §85: Til borgere, der ikke længere er i målgruppe til et tilbud efter SEL §§ 107 eller 108, tilbyder Granhøjen gennem vores samarbejdspartner GTService støtte efter SEL § 85. Henvendelse sker gennem Granhøjens sagsbehandlere på telefon 59932301.

 

© GranhøjenKommuneBotilbud – Midlertidige botilbud jf. SEL § 107

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.