GRANHØJENS SKÆVE BOLIGER

 Granhøjens skæve boliger jf. SEL §§ 107 og 108

Granhøjens skæve boliger er en række selvstændige boliger, som er spredt ud over et større geografisk område i Odsherred. Granhøjens skæve boliger er fordelt i to teams, som henholdsvis har fælleslokaler i Nr. Asmindrup og mere nordpå ved Oddenvej i Nykøbing Sjælland. Her kan man samles til fællesspisning og andre hyggelige begivenheder som f.eks. julefrokost med de pårørende.

 

Botilbud

Granhøjens skæve boliger består af 41 selvstændige boliger. Her kan man f.eks. bo, hvis man er i gang med at blive indsluset til eller udsluset fra et botilbud. Konstruktionen tager fagligt og praktisk udgangspunkt i en forståelse af, at tilbuddets målgruppe består af beboere, som i nogle tilfælde kun i meget begrænset omfang kan håndtere at bo i tæt relation med andre beboere. Et tilbud under Granhøjens skæve boliger giver således mulighed for, at få støtte til at tilegne sig sociale færdigheder og kompetencer med udgangspunkt i, hvad der er muligt for den enkelte beboer.

I hverdagen er der fokus på at passe sin beskæftigelse og på det sociale f.eks. svømning, fodbold, gåture, ferieture og fællesspisning med dels de andre fra Granhøjens skæve boliger og dels fra de andre botilbud på Granhøjen. Dagligdagen vil som oftest bestå af daglig beskæftigelse eller aktivitetstilbud, samt herudover støtte til ADL ud fra en konkret og individuel vurdering i henhold til beboerens indsatsmål.

 

Omgivelser

Granhøjens Skæve Boliger består af 41 selvstændige boliger, som ligger spredt over et større geografisk område, primært i Odsherred. Her findes både huse og lejligheder i by og på landet.

 

Målgruppe

For information om målgruppen til Granhøjens skæve boliger, kan du besøge Tilbudsportalen.

 

Kig med indenfor

Et ophold på et af botilbuddene under Granhøjen består af følgende:  

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.