LÆNGEREVARENDE BOTILBUD

JF. SEL § 108

Granhøjens § 108-botilbud for voksne er målrettet personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligen, og det at føle sig hjemme, er vigtig for, at man kan skabe sin egen identitet. Boligen udgør derfor en grundlæggende del af det terapeutiske arbejde på Granhøjen i form af midlertidige botilbud. Vi lægger stor vægt på, at alle beboere på Granhøjen oplever at have et hjem, som giver dem daglig glæde, socialt samvær, et tilhørsforhold, noget at have ansvar for og stolthed.

Du kan læse flere informationer om, hvordan Granhøjens botilbud fungerer, og hvilke andre dele et ophold på Granhøjen består af her.

 

Granhøjens § 108-botilbud

Granhøjen har i alt ni botilbud, man kan vælge mellem, hvis man er tilkendt et § 108-botilbud efter Serviceloven. Du kan se billeder og læse mere om hvert enkelt botilbud ved at trykke dig videre:

→ Dalhøjgård – Lumsås

→ Det gamle kogeri – Nykøbing Sj.

→ Eskilhus – Kr. Eskilstrup

→ Grundtvigsvej – Nykøbing Sj.

→ Skovperlen – Sorø

→ Søperlen – Sorø

→ Skovgården – Klint

→ Rørmosegård – Nykøbing Sj.

→ Tjørneparken – Nr. Asmindrup

→ Elmegården – Nr. Asmindrup

→ Gymnastikhus – Nykøbing Sj.

→ Kollegiet Kingosvej – Nykøbing Sj.

→ Granhøjens skæve boliger – Odsherred

→ Møllevang – Store Merløse

 

Støtte i eget hjem jf. SEL §85: Til borgere, der ikke længere er i målgruppe til et tilbud efter SEL §§ 107 eller 108, tilbyder Granhøjen gennem vores samarbejdspartner GTService støtte efter SEL § 85. Henvendelse sker gennem Granhøjens sagsbehandlere på telefon 59932301.

 

© GranhøjenKommuneBotilbud – Længerevarende botilbud jf. SEL § 108

Corona-retningslinjer
Vi prioriterer vores beboeres, personales og besøgendes sikkerhed. Derfor følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer tæt, og tilpasser løbende vores foranstaltninger efter myndighedernes anbefalinger.