MÅLGRUPPE

Granhøjen er målrettet borgere, der har en problematik eller lidelse, der gør, at de ikke kan klare sig uden støtte og hjælp til daglige funktioner. Det drejer sig om socialt udsatte samt borgere med sindslidelser, hjerneskade eller psykisk funktionsnedsættelse.

Alle borgere med en psykiatrisk diagnose er i vores målgruppe. Herudover også borgere med:

  • Personlighedsforstyrrelse herunder spiseforstyrrelse og borderline
  • Udviklingshæmning
  • Senhjerneskade
  • Hjerneskade
  • Autisme
  • Behandlingsdom
  • Kommunal tilsynsdom
  • Posttraumatisk stresslidelse
  • Skizofreni

Granhøjen tilbyder både bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud. De tre elementer er kernen i vores tilbud, og et ophold på Granhøjen vil altid indeholde et element af beskæftigelse og behandling.

Vi tilbyder både længerevarende (§ 108) og midlertidige (§ 107) botilbud. Til borgere, der ikke længere er i målgruppe til et tilbud efter SEL §§ 107 eller 108, tilbyder Granhøjen gennem vores samarbejdspartner GTService støtte efter SEL §85.

Vi tilbyder beskæftigelse gennem vores samarbejdspartner REBOA:

 

 

© GranhøjenKommune – Målgruppe