TAKSTER

Granhøjen tilbyder både længerevarende (§ 108) og midlertidige (§ 107) botilbud jf. SEL §§ 107 og 108, tilpasset den enkeltes behov. Ved køb af pladser på Granhøjen indgår den anbringende kommune og Granhøjen en kontrakt, der fastlægger samarbejdet omkring borgerens ophold.

Granhøjens takster for botilbud tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og dermed hvor mange og hvilke ydelser, borgeren har behov for. Der er i alt seks takstniveauer for ydelser til midlertidige botilbud, jf. SEL § 107, og seks takstniveauer for ydelser til længerevarende botilbud, jf. SEL § 108.

Læs mere om Granhøjens takster her i takstkataloget.

Vores samarbejdspartner REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter koordinerer en helhedsorienteret og professionel indsats omkring beskæftigelsen. Det er vigtigt, at beboere, der har en psykisk lidelse, sociale problematikker eller har nedsat funktionsevne, får en koordineret indsats, så de udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau.

REBOA tilbyder en bred vifte af sociale tilbud inden for beskæftigelse:

Læs mere om REBOAs takster her i takstkataloget.

Granhøjen tilbyder både længerevarende (§ 108) og midlertidige (§ 107) botilbud jf. SEL §§ 107 og 108, tilpasset den enkeltes behov. Ved køb af pladser på Granhøjen indgår den anbringende kommune og Granhøjen en kontrakt, der fastlægger samarbejdet omkring borgerens ophold.

Granhøjens takster for botilbud tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og dermed hvor mange og hvilke ydelser, borgeren har behov for. Der er i alt seks takstniveauer for ydelser til midlertidige botilbud, jf. SEL § 107, og seks takstniveauer for ydelser til længerevarende botilbud, jf. SEL § 108.

 

Læs mere om Granhøjens takster her i takstkataloget.

Vores samarbejdspartner REBOA Rehabiliterings- og aktivitetscenter koordinerer en helhedsorienteret og professionel indsats omkring beskæftigelsen. Det er vigtigt, at beboere, der har en psykisk lidelse, sociale problematikker eller har nedsat funktionsevne, får en koordineret indsats, så de udvikler sig med udgangspunkt i deres aktuelle funktionsniveau.

REBOA tilbyder en bred vifte af sociale tilbud inden for beskæftigelse:

 

Læs mere om REBOAs takster her i takstkataloget.

© GranhøjenKommuneTakster